Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 13 stycznia 2022 09:04

Rada Powiatu w Starachowicach na sesji, która odbyła się 12 stycznia br. podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Umożliwi to wszczęcie postępowania, przeprowadzenie konkursu i wyłonienie kandydata na szefa starachowickiego szpitala.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego  2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą, w skład komisji konkursowej wchodzi od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego w tym przynajmniej jeden lekarz oraz przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego. Rada Społeczna działająca przy PZOZ w Starachowicach, na posiedzeniu 11 stycznia br. rekomendowała do składu komisji Pana Marka Materka, podejmując  stosowną uchwałę. Prócz niego w komisji zasiądą: starosta Piotr Ambroszczyk (jako przewodniczący), członkowie Zarządu Powiatu Stanisław Wojtan i Izabela Wrona, a także Andrzej Sokołowski (lekarz).

Fotorelacja z posiedzenia Rady Społecznej przy PZOZ w Starachowicach