Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 8 lutego 2022 14:52

Grafika_Ruszyły nabory w PUPPowiatowy Urząd Pracy w Starachowicach rozpoczął nabór na staże, prace interwencyjne, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy, finansowane z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Do rozdysponowania jest ponad 15,6 mln zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach w 2022 r. dysponuje kwotą o łącznej wartości 15 605 690,53 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Są to środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia, m.in. staże, prace interwencyjne, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Wsparcie będzie realizowane na bieżąco, do wyczerpania środków.

Wnioski można składać:

  • w formie papierowej – wysyłając pocztą tradycyjną lub wrzucając do skrzynki podawczej wystawionej przy wejściu do urzędu
  • w formie elektronicznej - wysyłając na adres: [email protected]

Aktualne druki wniosków o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu, o prace interwencyjne, o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia oraz kryteria dotyczące organizacji wyżej wymienionych form wsparcia można uzyskać w siedzibie PUP w Starachowicach lub na stronie internetowej: http://starachowice.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów:

(41) 273-62-30 – staż,

(41) 273-62-44 – prace interwencyjne, szkolenia,

(41) 273-62-31 – środki na podjęcie działalności gospodarczej,

(41) 273-62-33 – refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Więcej na temat wsparcia na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach.