Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 9 marca 2022 12:03

Pomoc dla osób przybywających z Ukrainy była głównym tematem wtorkowego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodził starosta Piotr Ambroszczyk. Włodarze zastanawiali się wspólnie nad miejscami zbiorowego pobytu uchodźców, jakie – zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody – miałyby powstać w każdym powiecie.

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zakładający m.in. wsparcie finansowe dla osób, które udzieliły schronienia uchodźcom. O jego szczegółach informował we wtorek (8 marca br.) Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz na spotkaniu z samorządowcami. Ci od razu zwrócili uwagę, iż wsparcie nie jest wystarczające do pokrycia dziennego pobytu uchodźcy w hotelu czy innym tego rodzaju obiekcie. 
Wojewoda wystąpił do samorządów z prośbą, by w każdym z powiatów powstały miejsca zbiorowego pobytu uchodźców, gdzie mogliby oni znaleźć schronienie i wyżywienie oraz otrzymać niezbędną pomoc.
Bezpośrednio po tym spotkaniu, w Starostwie Powiatowym w Starachowicach zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiono aktualną sytuację związaną z napływem uchodźców do naszego powiatu i udzielaną pomocą. 
Obecnie, najwięcej uchodźców, bo ok. kilkuset - jak oszacował Marcin Gołębiowski, zastępca prezydenta ds. społecznych - znajduje się na terenie gminy Starachowice. Następna w kolejności, z liczbą ok. stu osób jest gmina Pawłów. Potem gminy: Mirzec (blisko 50 osób), Brody (ok. 20 osób) i Wąchock (poniżej 10 osób). Większość uchodźców znalazło schronienie u osób prywatnych, wszystkie zostały objęte pomocą. W każdej z gmin prowadzone są zbiórki, a zgromadzone dary trafiają do bezpośrednio zainteresowanych. Nadwyżki zgromadzonych produktów będą przekazywane do magazynu powiatowego, a następnie rozdysponowywane w zależności od potrzeb. 
W związku z prośbą wojewody, każdy z samorządów ma przedstawić propozycję obiektów, w których można by uruchomić zbiorowe miejsca pobytu uchodźców. 
Brane są pod uwagę hale, świetlice, obiekty szkolne i inne większe budynki, które mogłyby służyć na taki cel. Do końca tygodnia gminy mają przesłać zapotrzebowanie materiałowe na wyposażenie takich punktów. Zostanie ono niezwłocznie przekazane Wojewodzie przez służby starosty.