Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 11 marca 2022 13:03

10 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Głównym tematem rozmów były działania związane z odcovidowieniem szpitala i plany na przyszłość.

Dzięki działaniom Zarządu Powiatu, PZOZ w Starachowicach będzie wracał stopniowo do normalnego funkcjonowania. W pierwszej kolejności odcovidowionych zostanie 57 łóżek, głównie na oddziałach okulistycznym i położniczym z neonatologią. Kolejne będą „uwalniane” sukcesywnie, wraz z kolejnymi decyzjami Wojewody. 
- Siłą tego szpitala jest nowoczesne wyposażenie, dobry personel i diagnostyka – mówiła na posiedzeniu Rady Społecznej PZOZ p.o. dyrektora szpitala Jolanta Kręcka, która uważa że należy skoncentrować się dzisiaj na wprowadzaniu nowych procedur medycznych i programów profilaktycznych, aby poprawić zdrowotność mieszkańców. 
Szpital działa także aktywnie na rzecz pozyskania medyków, zarówno tych doświadczonych, jak i w trakcie specjalizacji tj. lekarzy rezydentów, co pozwoliłoby później na naturalną wymianę kadry. 
Rozmawiano także o zmianach planu finansowego PZOZ na 2022 r. w zakresie inwestycji. Omówiła je na spotkaniu Magdalena Moskal, główna księgowa PZOZ. Rada Społeczna zaopiniowała też pozytywnie projekt statutu PZOZ w Starachowicach, który na wniosek dyrekcji ma zostać dostosowany do aktualnych wymogów. Zaproponowane zmiany mają też umożliwić  uruchomienie w szpitalu nowych komórek, m.in. poradni zdrowia psychicznego.