Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 28 marca 2022 15:15

Już prawie tysiąc uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie w powiecie starachowickim. Część z nich mieszka w ośrodkach przygotowanych przez Powiat, w tym m.in. w dawnym budynku oddziału zakaźnego, który z pomocą wolontariuszy został zaadaptowany na potrzeby uchodźców.

Władze powiatu mają pod swoją opieką trzy obiekty, w których znalazło schronienie już prawie 140 uchodźców. Jest to hostel Zacisze, były oddział zakaźny, który z pomocą wolontariuszy został zaadaptowany na potrzeby uchodźców, a także Dom Pielgrzyma w Kałkowie – Godowie. Aktualnie przebywa w nich 110 osób, na łączną liczbę 122 miejsc. Kolejne pięćdziesiąt miejsc znajduje się w Domu Rekolekcyjnym w Marcinkowie, zgłoszonym przez Gminę Wąchock. Gotowość do przyjęcia uchodźców zgłosiły też gminy: Starachowice i Pawłów, które zaproponowały budynki szkolne – tj. gimnazjum przy ul. Leśnej w Starachowicach (aktualnie 60, a docelowe nawet 120 miejsc) oraz szkołę podstawową w Grabkowie (50 miejsc). 
– Z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy zdecydowali się na przyjęcie uchodźców pod swój dach, udostępnili mieszkania czy całe domy. Dziękuję tym, którzy spontanicznie organizowali zbiórki, ale też tym którzy pomogli nam przystosować i wyposażyć dla potrzeb uchodźców budynek dawnego oddziału zakaźnego. Dziękuję też służbom zarządzania kryzysowego w całym powiecie, które pracują nad tym, by żaden z uchodźców nie został bez dachu nad głową – mówi starosta Piotr Ambroszczyk.
Przypomnijmy, że Powiat Starachowicki już w drugim dniu wojny uruchomił infolinię, na którą mogły dzwonić osoby deklarujące chęć przyjęcia do swoich domów osób potrzebujących z Ukrainy. Informacje były przekazywane Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, które decydowało o lokowaniu uchodźców.
Od samego początku koordynuje także działania, zarówno Miasta Starachowice, jak i pozostałych gmin w zakresie pomocy udzielanej uchodźcom. 
Na sesji, która odbyła się 24 marca br., Rada Powiatu w Starachowicach podjęła uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Umożliwia ona udzielanie pomocy w zakresie zakwaterowania, zapewnienia całodobowego wyżywienia zbiorowego , środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów do końca września 2022 r. z możliwością wydłużenia tego okresu, w zależności od posiadanych środków.  

Pomoc w znalezieniu pracy 

W Powiatowym Urzędzie Pracy powołany został zespół do wsparcia przybywających uchodźców. Chodzi o pomoc przy rejestracji, szukaniu pracy, informowanie o aktualnych ofertach, ale też pozyskiwanie nowych. 
Jak dotąd możliwość zatrudnienia obywateli Ukrainy, zgłosiło ponad 30 pracodawców z naszego powiatu. Zadeklarowali oni wstępnie chęć zatrudnienia 64 osób. 22 marca zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami firmy PKC, która jest zainteresowana zatrudnieniem ok. 300 osób. 
Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych formalności. Może też zarejestrować się w urzędzie jako bezrobotny lub poszukujący pracy, co daje mu prawo korzystać ze wszystkich oferowanych usług i instrumentów rynku pracy. 
Jak dotąd skorzystało z tego 4 obywateli Ukrainy. Urząd prowadzi też ewidencję osób, które nie są zainteresowane rejestracją, a jedynie uzyskaniem pomocy w znalezieniu pracy. Jak na razie jest ich 16. Zostały one poinformowane o dostępnych ofertach pracy. 

Integracja ze środowiskiem 

Razem z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych "Motylkowe Wzgórze", proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Starachowicach, a także wolontariuszkami z grupy „Łazanki” Powiat współorganizuje sobotnie spotkania dla społeczności ukraińskiej, połączone z nauką języka polskiego. Ogromne podziękowania dla gospodarza obiektu – księdza Grzegorza Roszczyka – za udzielone wsparcie. 

Pomoc dla Baru 

Nie zapominamy również o naszych przyjaciołach z partnerskiego miasta Bar na Ukrainie. W odwiedzanym przez nas Domu Polskim, do niedawna centrum życia kulturowego, dziś udzielane jest schronienie dla setek uchodźców z innych terenów Ukrainy. Potrzeby są duże, począwszy od materiałów medycznych i leków, a skończywszy na śpiworach i karimatach. Pierwszy transport darów wyruszył z naszego powiatu 11 marca i trafił głównie do miejscowego szpitala. Aktualnie najpilniejszą potrzebą jest agregat prądotwórczy o mocy do 50 kW, który pozwoliłby zabezpieczyć infrastrukturę techniczną w mieście. Dlatego wspólnie ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat zorganizował zbiórkę pieniędzy na stronie zrzutka.pl, pod nazwą „Pomoc dla mieszkańców Baru na Ukrainie”. Pieniądze można wpłacać do końca marca. Gorąco prosimy o wsparcie. 
Jednocześnie, dziękujemy za udzielone już wsparcie wszystkim darczyńcom z naszego powiatu, kraju i zagranicy. Duży pakiet medykamentów dla szpitala w Barze przesłał ze Szwajcarii Wojciech Wiśnios. 
Nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym, wprowadziła możliwość udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym innym państw, dzięki czemu Powiat może wesprzeć rzeczowo Miasto Bar. O udzieleniu takiej pomocy radni zdecydowali w ostatni czwartek. 
 

***

Tematowi pomocy uchodćom poświecona była konferencja prasowa z udziałem starosty Piotra Ambroszczyka, członka Zarządu Powiatu Jerzego Materka, dyrektora PUP - Jarosława Nowaka, a także przestawicielek Katockiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych "Motylkowe wzgórze" (Katarzyna Migdalska i Kamila Raczyńska) i grupy wolontarystycznej "Łazanki" (Dorota Lenart), która odbyła się 28 marca br. w budynku dawnego oddziału zakaźnego. W spotkaniu wzięła też udział Tatiana Doroshenko - jedna z uchodźczyń, przybyłych do naszego powiatu z okolic Żytomierza. 

Starosta wspólnie z prezydentem Markiem Materkiem wizytował także budynek gimnazjum przy ulicy Leśnej w Starachowicach, który został zaadaptowany na potrzeby uchodźców. To kolejny tego rodzaju obiekt w naszym powiecie.