Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 27 kwietnia 2022 15:25

Blisko 3,5 mln zł na kompleksową termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej pozyskał Powiat Starachowicki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach REACT-EU projektów związanych z efektywnością energetyczną. 27 kwietnia br. starosta Piotr Ambroszczyk i wicestarosta Dariusz Dąbrowski podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji.

27 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie projektów w ramach DZIAŁANIA 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Chodzi o przedsięwzięcia mające na celu zieloną energię i czyste powietrze, związane z efektywnością energetyczną. W ramach tych środków Powiat Starachowicki pozyskał blisko 3,5 mln zł dofinansowania na „Poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” czyli kompleksową i głęboką termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej tj. Pracowni Budowlanej i Mechanicznej  Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Zakres prac obejmie m.in: modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację systemu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia. Wartość całego projektu oszacowana została na ponad 4,5 mln zł.

Umowę na dofinansowanie projektu podpisali: starosta Piotr Ambroszczyk, wicestarosta Dariusz Dąbrowski i Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka, a z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - marszałek Andrzej Bętkowski i członek zarządu Marek Jońca.


Dzięki realizacji tej inwestycji poprawie ulegną wskaźniki zapotrzebowania na ciepło, co przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji budynków oraz do zredukowania emisji zanieczyszczeń do powietrza.