Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 10 maja 2022 09:24

Już po raz ósmy Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców polskich miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym pod nazwą „Zielona Ławeczka". Ma on na celu umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką, w których można usiąść, odpocząć i spotkać się z sąsiadami. Na stworzenie ogródka można dostać wsparcie o wartości 2 000 zł. Wystarczy zarejestrować zespół do 17 maja br. i do 1 czerwca br. przesłać swój projekt. 

Zielona ławeczka to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Angażując mieszkańców organizatorzy chcą pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

Maksymalna wartośc grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 2520 zł. W skład grantu wchodzi:

  • dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów: bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1500 zł; wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 2000 zł;
  • ławka parkowa – wartość 520 zł;

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 2000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez sędziów.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?
Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

Na stronie konkursu znajduje się wiele wskazówek i inspiracji oraz ciekawych linków i artykułów. Ponadto, podpowiedzi jak krok po kroku wykonać zadania konkursowe. 

WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ I DO 1 CZERWCA 2022 R. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT.

Wszystkie zwycięskie zespoły będą mogły skorzystać z konsultacji z architektem krajobrazu, który doradzi jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Należy przejść przez wszystkie zadania opisane w zakładce Plan działań

CEL PROJEKTU

  • zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
  • zapobieganie utracie wody;
  • zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

Informacja nadesłana przez organizatorów: Fundację Banku Ochrony Środowiska.