Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 26 maja 2022 13:04

Niebawem rozpocznie się remont drogi powiatowej Mirzec-Podkowalów-Mirzec-Poddąbrowa. 25 maja br. Zarząd Dróg Powiatowych przekazał wykonawcy plac budowy. Na blisko 800 m odcinku odnowiona zostanie nawierzchnia, odwodnienie oraz pobocza. Pojawi się również wyniesione przejście dla pieszych i nowe oznakowanie.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli pracownicy ZDP, Gminy Mirzec oraz firmy Budromost, która jest wykonawcą tego remontu. Na miejscu omówiono zakres prac oraz warunki rozpoczęcia robót. Przedstawiciel wykonawcy deklaruje, że w ciągu 2 tygodni rozpoczną się prace budowlane, które potrwają 2 miesiące. Wartość zadania zgodnie z umową wynosi : 1 846 230 zł. Powiat Starachowicki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał na nie dofinansowanie w wysokości: 1 mln 120 tys. zł. Pozostała część sfinansowana zostanie wspólnie z Gminą Mirzec. Każdy z samorządów wyłoży 363 115 zł.

Zakres prac obejmuje 790 m drogi powiatowej w zakresie remontu jezdni, odwodnienia oraz poboczy. Ponadto  wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych wraz z nowym oznakowaniem.