Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 14 czerwca 2022 16:29

Centrum Pomocy Uchodźcom zostanie uruchomione niebawem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Wsparcie znają tutaj obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z trwającym konfliktem i zamieszkują obecnie na terenie naszego powiatu.

Powiat pozyskał środki w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” na pomoc dla uchodźców, którzy znaleźli u nas schronienie. Jest to blisko 1 mln 700 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. W ramach tych środków uruchomione zostanie Centrum Pomocy Uchodźcom w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, które świadczyć będzie usługi na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych do Polski  w związku z trwającym konfliktem zbrojnym i zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Chodzi o zabezpieczenie ich najważniejszych potrzeb bytowych, opiekę psychologiczną, pomoc w znalezieniu pracy i dostosowanie się do polskich realiów. Innymi słowy, usługi mające na celu zwiększenie integracji społecznej i zawodowej.

Wniosek został przygotowany przez pracowników starostwa - Agnieszkę Filus i Michała Gutowskiego. Jest pokłosiem działań starosty Piotra Ambroszczyka, majacych na celu przygotowanie urzędników do samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych.

Dzięki realizacji projektu wsparciem objętych zostanie ok. 200 uchodźców, zamieszkałych w naszym powiecie.

Na jaką pomoc będą mogli liczyć?

 • opracowanie ścieżki integracyjnej
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych
 • opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia w ramach projektu
 • tłumaczenie dokumentów z języka ukraińskiego na język polski
 • pomoc tłumacza
 • porady psychologiczne
 • porady prawne
 • nauka języka polskiego
 • krótkie kursy zawodowe, doszkalające
 • pomoc socjalno-bytowa
 • usługi z zakresu integracji społecznej (wycieczki, zajęcia rekreacyjne, kulturalne).

13 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się robocze spotkanie partnerów projektu tj.: Powiatu Kieleckiego, Powiatu Pińczowskiego, Powiatu Skarżyskiego, Powiatu Starachowickiego, Powiatu Włoszczowskiego i Miasta Kielce z wicemarszałek województwa Renatą Janik. Powiat Starachowicki reprezentowali: starosta Piotr Ambroszczyk i wicestarosta Dariusz Dąbrowski. Podczas spotkania omówiono m.in. techniczne aspekty realizacji projektu, a także sprawy związane z kwalifikowalnością wydatków. Wymieniono się również doświadczeniami.

Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2023. Niebawem rozpocznie się nabór. Będziemy o nim informować.