Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 22 czerwca 2022 20:43

Małe centrum nauki SOWA czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności została uruchomiona w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Uroczyste otwarcie z udziałem Zarządu Powiatu, przedstawicieli Ministra Edukacji i Nauki, a także Centrum Nauki Kopernik odbyło się 22 czerwca br.

Starachowickie muzeum dołączyło do ośmiu miejsc w kraju, gdzie działają już małe centra nauki SOWA czyli Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Do 2023 r. ma być ich łącznie 32, jak zakłada wspólny projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Program promuje ideę uczenia się, opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu. I taką właśnie możliwość daje przestrzeń edukacyjna i naukowa, która została stworzona w hali lejniczej Ekomuzeum. Uroczyste otwarcie starachowickiej SOWY odbyło się 22 czerwca br. z udziałem m.in. przedstawicieli: Ministra Edukacji i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, a także Zarządu Powiatu, Prezydenta Starachowic i wicekuratora oświaty.

Przybyły na uroczystość Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki odczytał list Ministra Edukacji Narodowej, w którym gratulował uruchomienia SOWY.

- Jestem pewien, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym oraz możliwości swobodnego korzystania z  eksponatów , stwarzamy dzieciom i młodzieży optymalne warunki do odkrywania piękna nauki. Przede wszystkim zaś zwiększymy dostęp do zasobów wiedzy i realnie  wpływamy na wyrównanie szans społecznych – pisał w liście minister.

Szef jego gabinetu pogratulował nam wyjątkowego obiektu. Trudno bowiem o lepsze miejsce dla tego typu ekspozycji niż Muzeum Przyrody i Techniki.

Wszystkie eksponaty, które do nas trafiły, jak podkreślała dyrektor programowa CNK Irena Cieślińska, zostały wykonane w Centrum Nauki Kopernik.

- Ich konstrukcja została przetestowana na blisko 11 mln zwiedzających czyli na 22 mln małych i dużych rąk. Bo ekspozycje działają nie tylko na dzieci, ale także dorosłych – mówiła dyrektor, która – jak dodała – ma nadzieję, że spodobają się również w Starachowicach.

Wątpliwości co do tego nie miał dyrektor muzeum Paweł Kołodziejski, który stwierdził, że dzięki SOWie wzmocniony zostanie  potencjał edukacyjny muzeum.

- Nasze muzeum jest doskonałym świadectwem geniuszu intelektualnego człowieka. W narracji kładziemy ogromny nacisk na edukację. Opowiadamy o historii, ale tej pozytywistycznej, historii budowania i tworzenia. Będzie to zatem strefa odkrywania geniuszu, zarażania się genialnymi odkryciami z przeszłości, które być może zaowocują genialnymi odkryciami w przyszłości – mówił P. Kołodziejski

Starosta Piotr Ambroszczyk dziękował natomiast wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że SOWA „wylądowała” w naszym muzeum-

- Zaręczam, że skoro tak się już stało, zrobimy wszystko by czuła się tutaj dobrze. Będzie licznie odwiedzana przez dzieci i młodzież – zapewniał starosta.

Do muzeum trafiło kilkanaście eksponatów wybranych przez zespół warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Ukazują one zjawiska związane z różnymi dziedzinami nauki, takimi jak ruch, światło czy procesy biologiczne. Zgodnie z filozofią nowoczesnych centrów nauki, eksponaty nie zostały ułożone w ścieżki zwiedzania – brak ściśle wyróżnionych stref ma pokazać, że różne dziedziny przyrody są ze sobą powiązane, a na wiele zagadnień można patrzeć z wykorzystaniem narzędzi rozmaitych dyscyplin nauki. Ponadto, otrzymaliśmy również scenariusze zajęć, przetestowanych i prowadzonych w Koperniku, umożliwiających np. prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców z małymi dziećmi. Centrum pomoże również w zakładaniu Klubów Młodego Odkrywcy, gdzie będą organizowane zajęcia pozaszkolne dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej.

Pierwszymi, którzy mogli przetestować ekspozycje byli uczniowie klasy 4 c Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach. Kolejni będą to mogli zrobić od najbliższej soboty. Konieczna jest jednak wcześniejsza rezerwacja - [email protected] lub 783 730 094.

Fotorelacja z otwarcia SOWY