Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 1 lipca 2022 15:16

Powiat podpisał porozumienie o partnerskiej współpracy na rzecz lokalnej polityki edukacyjnej z Gminą Starachowice, Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 i Spółdzielnią Socjalną „Starachowiczanka”. Ma ono na celu włącznie uczniów technikum, kształcących się na kierunkach architektury krajobrazu i geodezji w działania związane z praktyczną nauką zawodu w przestrzeni miejskiej. Będą oni projektować, a później wykonywać miejskie zieleńce.

Porozumienie zostało zawarte na okres 3 lat. Będzie obowiązywać co najmniej do 2025 r. Sygnowali je podpisami: starosta Piotr Ambroszczyk, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, Marcin Gołębiowski, zastępca prezydenta ds. społecznych, a także Monika Wójcik – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i Monika Pawłowska – prezes Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka”
Zdaniem starosty Piotra Ambroszczyka jest to bardzo dobry projekt.
- Powiat i Miasto współpracują ze sobą od dawna. Teraz zacieśniamy współpracę w zakresie edukacji. Chcemy by innowacje podejmowane w gminie, miały możliwość kontynuacji szkołach średnich. Dzięki naszemu porozumieniu, uczniowie kształcący się na kierunkach: technik geodeta i technik architektury krajobrazu, będą mogli, najpierw zaprojektować a później wykonać ogrody. Ten projekt jest trochę takim projektem - laboratorium, który ułatwi naszym przyszłym geodetom dobre wykwalifikowanie się, a nam przysporzy nowych, dobrze wykwalifikowanych specjalistów – mówi starosta P. Ambroszczyk. 
Podobnie uważa wicestarosta Dariusz Dąbrowski, który zwraca uwagę, że Powiat od wielu lat stara się dostosowywać listę zawodów do aktualnych potrzeb. 
- Kiedyś były to głównie zawody mechaniczne. Dzisiaj mamy całą gamę zawodów o charakterze usługowym. W każdym z tych zawodów jesteśmy gotowi do współpracy – deklaruje wicestarosta. – Bo nie ma, jak twierdzi, lepszej sytuacji od takiej, gdy uczeń pozostawia po sobie trwały wkład. A taki właśnie cel zakłada podpisane porozumienie. 
- Praktyczne ćwiczenia wykonywane przez uczniów, będą trwałym śladem ich działalności w przestrzeni miasta Starachowice – stwierdził wicestarosta D. Dąbrowski.
Nie jest to pierwsze tego rodzaju działanie podejmowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1  Starachowicach. 
- Nasza szkoła nawiązała już współpracę m.in. z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach i wspólnie realizuje pewne działania w przestrzeni miejskiej – mówi Monika Wójcik, dyrektor ZSZ nr 1 w Starachowicach, która uważa, ze kształcenie praktyczne poza murami szkoły jest najlepszą promocją dla szkoły. 
- Jako gmina zobowiązujemy się przeznaczyć  odpowiednie tereny na nasadzenia. Zapewnimy także rośliny do tych nasadzeń – deklarował na konferencji Marcin Gołębiowski, zastępca prezydenta ds. społecznych. – Wspólnie z powiatem będziemy podejmować także działania promocyjne. Zależy nam, aby współpraca pomiędzy szkołami nabrała charakteru praktycznego. Aby zarówno w szkołach podstawowych, gdzie w ramach funduszy norweskich będziemy tworzyć ekoogródki, jak i w przestrzeni miejskiej tworzyć takie międzypokoleniowe ogrody. Widzimy, że cieszy się to ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych mieszkańców – mówił wiceprezydent. 
Miejsce do praktycznej nauki zawodu udostępnić ma także Powiat, który ponadto, zgodnie z porozumieniem, może organizować konferencje, warsztaty, akademie, dni otwarte lub inne uroczystości promujące działania na rzecz lokalnej polityki edukacyjnej. 
Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka” będzie natomiast współuczestniczyć w pracach związanych z aranżacją nieruchomości, przygotowaniem gruntu pod nasadzenia i realizacją nasadzeń. Użyczy też szkole materiałów i wyposażenia, związanego z realizacją tego projektu o łącznej wartości do 10 tys. zł.