Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 8 lipca 2022 17:07

Powiat zawarł porozumienie o współpracy partnerskiej ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A., by móc aplikować o dodatkowe środki na budowę wiaduktu w ramach 5 edycji Rządowego Funduszu Polsk i Ład. Gra warta jest świeczki. Jest szansa na pozyskanie dofinansowania w wysokości 98 proc. wartości tej inwestycji.

Pod koniec maja br. Powiat ogłosił przetarg na najbardziej wyczekiwaną inwestycję drogową – budowę wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Mając jednak świadomość, że koszt realizacji zadania może być wyższy niż zakładano na wstępie, z uwagi na rosnące ceny usług i materiałów budowlanych spowodowane min.  wysoką inflacją czy sytuacją na Ukrainie, podjęto działania mające na celu pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania. Taką możliwość daje nam 5. edycja Rządowego Funduszu Polski Ład, dedykowana obszarom przemysłowym. Abyśmy mogli z niej jednak skorzystać konieczne było zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowicach, co nastąpiło 8 lipca br.

Budowa wiaduktu jest bowiem ściśle związania ze skomunikowaniem zarówno specjalnej strefy ekonomicznej, jak i całego miasta. Wpłynie też bezpośrednio na poprawę warunków obsługi i rozwoju największego w województwie świętokrzyskim spójnego obszaru gospodarczego o areale 180 ha. Stąd deklaracja stron o wspólnej realizacji w latach 2022-2024 zadania pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez poprawę warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A jako istniejących spójnych funkcjonalnie terenów.

- To ważny moment dla powiatu starachowickiego – mówił na konferencji starosta Piotr Ambroszczyk. – Podpisanie porozumienia umożliwi nam aplikowanie o realne środki na wykonanie kluczowej inwestycji jaką jest budowa wiaduktu w dolnych Starachowicach, nad linią kolejową nr 25.

Otwarcie ofert na realizację tego zadania potwierdziło zasadność działa. Wszystkie oferty, a było ich 6, okazały się wyższe od puli zabezpieczonych środków. Najkorzystniejsza oferta cenowa opiewała na kwotę 65 896 603,39 zł i została złożona przez spółkę Himmel i Papesch Opole. Najdroższa, na kwotę 88 633 448,95 zł, należała do konsorcjum Lider – Mostostal Kielce S.A. Wszystkie będą podlegały jeszcze ocenie formalno- prawnej. Trzeba jednak pamiętać, że  Powiat na realizację tego zadania zabezpieczył 55 mln zł. Biorąc pod uwagę nawet najkorzystniejszą ofertę cenową, aby wyłonić wykonawcę brakuje nam dzisiaj ok. 11 mln zł.

Stąd działania Powiatu w celu poszukiwania dodatkowych funduszy. 5 edycja Rządowego Funduszu Polski Ład  pozwala na uzyskanie dofinansowania w wysokości 98 proc. wartości inwestycji

Szanse na to są duże, zważywszy że zadanie jest funkcjonalnie spójne i powiązane  z zadaniami Gminy Starachowice oraz SSE dotyczącymi rozwoju SSE w Starachowicach.

Podobne porozumienie w zakresie współpracy partnerskiej podpisała ze strefą Gmina Starachowice, która będzie starała się o fundusze m.in. na przebudowę i modernizację dróg na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wybudowanie parkingu przy wjeździe na strefę, czy przebudowę ul. Bugaj, co doskonale współgra z wnioskiem Powiatu. W sposób komplementarny można by było usprawnić komunikację w mieście.

- Dziękuję, że strefa możne być partnerem obu samorządów – mówił na konferencji prezes SSE Starachowice Marcin Perz. –Jeśli powiodą się plany, Starachowice zmienią całkowicie swój wizerunek. Naszym celem jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej.

Swoje wsparcie dla obu przedsięwzięć zapowiedział także obecny na konferencji poseł Krzysztof Lipiec.

- Dziękuję zarówno prezydentowi, jak i prezesowi strefy oraz Panu Posłowi za zadeklarowaną pomoc, bo razem możemy więcej, a wszyscy działamy dla dobra mieszkańców – stwierdził starosta Piotr Ambroszczyk.