Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 8 sierpnia 2022 15:27

2 523 528,00 zł czyli o 833 tys. zł więcej niż zakładano na wstępie Powiat może przeznaczyć na wsparcie, aktywizację społeczną i zawodową, adaptację do nowych warunków obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, a projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, starachowickim, skarżyskim, włoszczowskim, przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i wiodącej roli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.

8 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisany został aneks do umowy na realizację przez Powiat projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Skutkować to będzie zwiększeniem dofinansowania o blisko 800 tys. zł (z 1  690 528,00 zł do 2 523 528,00 zł), co pozwoli objąć kompleksowym wsparciem większą grupę obywateli Ukrainy, przybyłych do naszego powiatu w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

W ramach pozyskanych funduszy uruchomione zostanie Centrum Pomocy Uchodźcom, które świadczyć będzie usługi m.in. w zakresie wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych, opieki nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną, tłumaczenia dokumentów, organizacji kursów nauki języka polskiego i innych, pozwalających na podniesienie kwalifikacji i kompetencji, porad psychologicznych, porad prawnych, organizacji transportu na spotkania i warsztaty czy integracji społecznej i kulturalnej.

Dzięki realizacji projektu Powiat Starachowicki będzie mógł objąć wsparciem ok. 200 uchodźców. Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2023.