Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 12 sierpnia 2022 10:42

Powiat pozyskał ponad 430 tys. zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Pieniądze posłużą na montaż windy w Urzędzie Miejskim, zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie, remont i modernizację Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach, a także aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.

8 lipca br. Powiat podpisał umowę z Oddziałem Świętokrzyskim PFRON na dofinansowanie w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III”, co skutkowało pozyskaniem ponad 430 tys. zł. Dzięki tym środkom możliwa będzie realizacja aż czterech projektów mających na celu poprawę jakości życia oraz obsługi osób niepełnosprawnych. Stosowne umowy na przekazanie funduszy podpisane zostały 12 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Na co dokładnie rozdysponowane zostaną pieniądze?

Winda w UM

Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni miejskiej to jeden z głównych postulatów środowiska osób niepełnosprawnych. Jednym z obiektów, który wymaga takiej interwencji jest Urząd Miejski w Starachowicach z problematycznym dostępem do Sali Olimpia. To tutaj odbywają się zwykle  sesje Rady Miasta, konferencje, szkolenia czy uroczystości z udziałem mieszkańców. By dostać się jednak do środka trzeba pokonać pięć stopni, co jest dużym problemem dla osób na wózku. Doraźnie, dostawiany jest podjazd. Dzięki pozyskanym funduszom w kwocie 16 223,05 zł możliwy będzie montaż windy platformowej, co znacznie poprawi dostępność urzędu dla osób niepełnosprawnych.

Zakup busa dla WTZ w Kałkowie - Godowie

W ramach obszaru D czyli likwidacji barier transportowych, Powiat pozyskał 120 tys. zł na zakup 9 - osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie. Dotychczasowy samochód - Ford Transit - nie zaspokaja wszystkich potrzeb placówki. Dowożeni są nim niepełnosprawni z terenu gminy Pawłów i Brody. W związku z rozszerzeniem placówki o kolejne osoby i koniecznością zapewnia transportu, zachodziła potrzeba zakupu dodatkowego pojazdu, co będzie możliwe dzięki wspomnianemu dofinansowaniu.

Remont WTZ w Starachowicach

Powiat pozyskał także pieniądze na remont i modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starachowicach, dokładnie 102 194,50 zł w ramach obszaru F, na przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. Placówka mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku, który jest wprawdzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale wymaga termomodernizacji i malowania, co zostanie sfinansowane z pozyskanego dofinansowania.

Aktywizacja zawodowa

W ramach obszaru G czyli aktywizacji osób niepełnosprawnych Powiat pozyskał 200 tys. zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. Osoby niepełnosprawne znajdują się nadal w grupie, mającej duże trudności w znalezieniu i podjęciu zatrudnienia, zwłaszcza na otwartym rynku pracy. Potrzebują różnych form wsparcia, również ze strony samorządów, w celu uzyskania trwałego i satysfakcjonującego zatrudnienia.

- Powiat co roku przeznacza znaczną część środków otrzymanych zgodnie z algorytmem z PFRON na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej. Mamy jednak  świadomość, że nie są one wystarczające. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie udzielenie pomocy szerszej grupie osób niepełnosprawnych – mówi starosta Piotr Ambroszczyk.