Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 18 lipca 2022 11:18

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego. Przy radach adwokackich na terenie całego kraju pomoc koordynują adwokaci. Poniżej ich lista i dane teleadresowe./ Вища рада адвокатів спільно з радами адвокатів районів організували безоплатну скоординовану правову допомогу громадянам України – постраждалим внаслідок воєнного конфлікту. У радах адвокатів по всій країні допомогу координують адвокати. Нижче наведено список і контактні дані.

KOORDYNATORZY PROGRAMU POMOCOWEGO
LP. ORA IMIĘ I NAZWISKO TELEFON E-MAIL UWAGI
1 Białystok adw. Anna Jaczun 602 662 551 [email protected]    
2 Bielsko - Biała adw. Jan Talaga 512 459 487 [email protected]  
3 Bydgoszcz adw. Karolina Wilamowska 796 982 424
607 774 755
[email protected]  
4 Częstochowa adw. Adam Kasperkiewicz   [email protected]  
5 Gdańsk adw. Adriana Duks-Taniewska 602711486 [email protected] Zgłoszenia adwokatów mówiących komunikatywnie (nie musi to być biegła znajomość) w języku rosyjskim lub ukraińskim, w celu stworzenia listy należy przesyłać na adres: [email protected]
adw. Antoni Koprowski 502031149 [email protected]
6 Katowice adw. Karolina Kubista 508 155 717 [email protected]  
adw. Oleg Marcinowski 504 025 962    
7 Kielce   41 343 12 29 [email protected]
[email protected]; [email protected]
 
8 Koszalin adw. Bartłomiej Bubacz 606 536 096 [email protected]  
9 Kraków adw. Joanna Wsołek   [email protected]  
10 Lublin adw. Monika Sokołowska 600 993 240 [email protected]  
11 Łódź adw. Julia Tarkowska-Sośnicka 606 112 107 [email protected]  
12 Olsztyn adw. Marcin Kaczyński  691 522 506 [email protected]   
13 Opole adw. Agnieszka Staszków-Bularz 698 661 931 [email protected]  
14 Płock adw. Wojciech Skorupski 501 359 023 [email protected]  
15 Poznań adw. Piotr Ruszkiewicz 502 653 322 [email protected]  
16 Radom adw. Żaneta Zacharska - Mendyka 695 982 001 [email protected]  
17 Rzeszów adw. Łukasz Bochenek 604 913 773 [email protected]  
18 Siedlce adw. Katarzyna Bednarczyk 531 420 401  [email protected]  
19 Szczecin adw. Tomasz Milewski 501 788 178 [email protected]  
20 Toruń adw. Stanisław Lechowicz 608 320 807 [email protected]  
21 Wałbrzych adw. Alicja Dydo Warchoł 602 754 894 [email protected]  
22 Warszawa adw. dr Łukasz Chojniak   [email protected];
[email protected]
Adres mailowy, na który należy zgłaszać chęć udziału w udzielaniu pomocy prawnej: [email protected] ze wskazaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego, statusu (adwokat/aplikant/prawnik zagraniczny).
23 Wrocław adw, Paweł Stachurski  790 381 582 [email protected]  
apl. Adw. Filip Studniczka  725 783 318