Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 7 września 2022 11:41

Starosta Piotr Ambroszczyk wspólnie z wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim i Członkiem Zarządu Powiatu Jerzym Materkiem reprezentował Powiat podczas uroczystości 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej i obrony Starachowic, organizowanych przez Gminę Starachowice, społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 i Park Kultury.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętej Trójcy w Starachowicach. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz, kombatantów, a także szkół, stowarzyszeń i innychinstytucji publicznych. Powiat Starachowicki reprezentował starosta Piotr Ambroszczyk wspólnie z wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim i Członkiem Zarządu Powiatu Jerzym Materkiem, natomiast Gminę Starachowice– zastępca prezydenta ds. społecznych – Marcin Gołębiowski, który wygłosił przemówienie okolicznościowe pod Pomnikiem „Obrońcom Starachowic”. Podkreślał w nim analogię pomiędzy sytuacją w jakiej znalazła się Ukraina w lutym 2022 r., a sytuacją Polski z września 1939 r.

Mówił o tym także starosta Piotr Ambroszczyk.

- Polska znalazła się dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji, która nie jest wcale lepsza od tej z 1939. Widmo zagrożenia rosyjskiego jest bardzo realne. Chociaż Ukraina stoi murem, nie brak tych, którzy próbują osłabić tę jedność w walce z Rosją, realizując własne interesy. Tylko naród, który szanuje swoją godność, swój potencjał i broni swojej pozycji międzynarodowej będzie w stanie oprzeć się wszelkim przeciwnościom. Nie pozwólmy narzucać sobie fałszywych narracji. Dążmy do tego, co jest najważniejsze dla polskiej racji stanu – by Polska była suwerenna, związana silnymi sojuszami i aby to Polska decydowała o swoich sprawach a nie jakakolwiek europejska czy światowa stolica – mówił podczas uroczystości starosta P. Ambroszczyk.

Słowa do zebranych skierował także przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Zgromadzeni złożyli kwiaty i znicze pamięci pod pomnikiem przy ulicy Benedyktyńskiej.

Zwieńczeniem uroczystości był krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach. Wartę honorową pełnili harcerze z Hufca ZHP w Starachowicach, natomiast Zespół Doskonalenia Zawodowego ze Starachowic wystawił kompanię reprezentacyjną.