-4°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1027 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
2 °C 3 °C 4 °C 5 °C 5 °C
-2 °C -1 °C -1 °C 0 °C 2 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 16 września 2022 14:34

Powiat podpisał umowy na przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program  Inwestycji  Strategicznych. Chodzi o fragmenty czterech dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec.

16 września br. odbyło się oficjalne podpisanie umów z wykonawcami tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Roadstar sp. z o.o.  ze Starachowic i firmą DROGMAR S.C. z  Ostrowca Świętokrzyskiego, które zostało poprzedzone podpisanie umów z gminami. To właśnie dzięki ich wsparciu możliwa będzie realizacja tej inwestycji, choć gros pieniędzy pochodzić będzie z pozyskanego przez Powiat dofinansowania w kwocie 10 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dzięki tym środkom przebudowane i rozbudowane zostaną odcinki dróg powiatowych o nr: 0907T, 0618T,0578T, 0557T o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec. Dzięki temu polepszy się stan ich nawierzchni, zostanie uzupełniona, wybudowana od nowa lub przebudowana istniejąca infrastruktura drogowa, w tym: chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, pasy ruchu dla rowerów, system odwodnienia czy oświetlenie uliczne. Zastosowaną zostaną również urządzenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak to będzie wyglądało w szczegółach?

Starachowice i Brody

W przypadku dróg powiatowych nr 0907T i 0618T wykonana zostanie przebudowa jezdni na odcinku od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie. Co bardzo istotne, pojawi się również ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ronda u zbiegu ul. Leśnej z ulicą Kościelną do skrzyżowania z linią kolejki wąskotorowej, a od kolejki do skrzyżowania na Lipie wyremontowane zostanie odwodnienie. Wykonaniem prac zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar sp. z o.o.  ze Starachowic.

Wartość zadania wyniesie 5 775 000 zł, z czego dofinansowanie pokryje 5 251 662  zł. Resztę sfinansują samorządy – Powiat Starachowicki (116 005 zł), Gmina Brody (165 667zł) i Gmina Starachowice (241 667zł).

- To bardzo długo wyczekiwana inwestycja nie tylko przez mieszkańców gminy Brody, ale także powiatu ostrowieckiego, którzy dojeżdżają tą drogą codziennie do pracy – mówiła na konferencji Wójt Gminy Brody Marzena Bernat, dziękując Powiatowi za zrozumienie potrzeb.

- Jeśli ktoś wracał do Starachowic i przysypiał, było więcej niż pewne że na tej drodze się obudzi – żartował prezydent Marek Materek.

Faktem jest, że stan jej nawierzchni odbiegał mocno od ideału.

- Cieszę się, że oprócz remontu tego najbardziej zniszczonego odcinka, wykonany zostanie ciąg pieszo – rowerowy. Wielu mieszkańców porusza się tym odcinkiem czy to pieszo czy na rowerze. Teraz będzie bezpieczniej – mówił prezydent. - W przyszłości liczymy na to, że ścieżka będzie wiodła wzdłuż kolejki do Lipia, aby jeszcze lepiej skomunikować ruch turystyczny.

W gminie Wąchock…

Na drodze powiatowej nr  0578T wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy na długości 1100 m przy ul. Kamieniczki w Parszowie. Zdaniem burmistrza Wąchocka, Jarosława Sameli poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko gminy Wąchock, ale także sąsiednich Mostek (gm. Suchedniów). Droga jest dość ruchliwa, stanowi popularny skrót do Kielc.

Realizacja zadania kosztować będzie 2 171 000 zł. Dofinansowanie pokryje 1 709 402,00 zł, a pozostałą część sfinansuje Powiat (226 098 zł) i Gmina Wąchock (235 500 zł). Wykonawcą także w tym przypadku będzie PRD Roadstar sp. z o.o.

W gminie Mirzec …

W miejscowości Gadka, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 0557T, przebudowany zostanie chodnik na długości 2750m. Za wykonanie tego zadania odpowiadać będzie firma DROGMAR S. C. Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wartość zadania to 3 195 000 zł. Dofinansowanie pokryje 3 038 936,00 zł, a pozostałą część - Powiat (78 032zł ) i Gmina Mirzec (78 032 zł).

Zadowolenia z podpisania umowy nie krył wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

- Dziękuję, że dostrzegliście nasz problem i że macie w planach kontynuację tej inwestycji w przyszłości – zwracał się do Zarządu Powiatu, podkreślając szeroką współpracę, nie tylko w zakresie „Polskiego Ładu”.

- Obecnie kończymy przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Mirzec Poddąbrowa, finansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych, a już aplikujemy i myślimy o kolejnej, w miejscowości Mirzec Malcówki i za tą bardzo dobrą współpracę dziękuję serdecznie władzom powiatu – mówił na konferencji.  

Dowodzi to tego, że samorządy mogą ze sobą zgodnie współpracować, aby zabezpieczać potrzeby mieszkańców. Bo wprawdzie drogi są powiatowe, ale mieszkańcy powiatu jednocześnie przynależą do poszczególnych gmin, jak mówił starosta Piotr Ambroszczyk.