Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 17 października 2022 09:22

W środę 12 października br., na wycieczkę integracyjno – krajoznawczą po Powiecie Starachowickim wybrali się uczestnicy projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób i byli to uczestnicy projektu wraz z rodzinami. 

Osoby te przybyły z terenu Ukrainy do województwa świętokrzyskiego po 24 lutym 2022r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w tym kraju. Jednym z punktów wycieczki było zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. Dla wszystkich, którzy spotkali się w Muzeum, został zapewniony transport oraz bilety wstępu. Na zwiedzających czekali przewodnicy, którzy oprowadzili ich po obiekcie. Największym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyła się Wystawa Paleontologiczna oraz ekspozycja Techniki Samochodowej. Zwiedzanie Muzeum zostało połączone ze wspólnym grillowaniem w Archeoparku. Organizatorem spotkania była Powiatowa Spółdzielnia Socjalna „Integracja”. Wydarzenie jest jednym z elementów polityki społecznej rozwijanej Powiat Starachowicki.
Projekt pt. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach (lider projektu) w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, starachowickim, skarżyskim, włoszczowskim, przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWS) w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.