Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 20 października 2022 09:08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r.

Zarząd Powiatu w Starachowicach Uchwałą nr 141/2022 z dnia 19 października 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r., według zasad określonych 
w Załączniku do powyższej Uchwały.

Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia w 2023 roku.

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach lub za pośrednictwem poczty 
na adres:

Biuro Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27 – 200 Starachowice

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2022 r.

Szczegóły w załączonej poniżej uchwale Zarządu Powiatu.

Załączniki:

UWAGA!

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 144/2022 z dnia 25 października 2022 dokonał zmiany ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r.

Zmianie uległy:

  • wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 
  • termin składania ofert (do 16 listopada 2022 r.).

Szczegóły dotyczące zmiany ogłoszenia znajdą Państwo tutaj.