Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 21 października 2022 15:14

Przedstawiciele instytucji polityki społecznej z województwa warmińsko – mazurskiego gościli w naszym powiecie. Byli to uczestnicy wizyty studyjnej, poświęconej polityce społecznej budowanej w odniesieniu do systemu usług społecznych oraz powoływaniu Centrów Usług Społecznych.

20 października spotkał się z gośćmi starosta Piotr Ambroszczyk, któremu towarzyszyli przedstawiciele spółdzielni socjalnej „Integracja” – Małgorzata Florczyk oraz Piotr Głowacz. Tematem wiodącym była polityka społeczna budowana w odniesieniu do systemu usług społecznych oraz powoływaniu Centrów Usług Społecznych, tak skutecznie realizowana w Starachowicach przez prezydenta Marka Materka.  W kontekście dobrej współpracy między samorządami przedstawiona została spółdzielnia socjalna „Integracja”, utworzona przez Powiat w partnerstwie z gminami: Starachowice, Mirzec i Pawłów, która stawia sobie za cel integrację międzykulturową i realizację usług społecznych, w tym także działania na rzecz integracji i wsparcia uchodźców z Ukrainy.

W ramach pozyskanych funduszy uruchomione zostało w Powiecie Centrum Pomocy Uchodźcom, które świadczy usługi w zakresie wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych, opieki nad dzieckiem, osobą niesamodzielną, tłumaczenia dokumentów, organizacji kursów nauki języka polskiego i innych, pozwalających na podniesienie kwalifikacji i kompetencji, porad psychologicznych, porad prawnych, organizacji transportu na spotkania i warsztaty czy integracji społecznej i kulturalnej.

Spotkało się to z dużym zainteresowaniem przedstawicieli instytucji polityki społecznej z województwa warmińsko – mazurskiego, którzy pytali  m.in. o przeszkody z jakimi musiał zmierzyć się Powiat, chcąc utworzyć spółdzielnię czy kwestie współpracy między Powiatowym Urzędem Pracy  a Centrum Usług Społecznych.

- Cieszę się, że zarówno Miasto Starachowice, jak i Powiat Starachowicki są stawiane dzisiaj za wzór dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej – mówi starosta Piotr Ambroszczyk.