Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 25 października 2022 12:05

Jubileusz 60 –lecia swego istnienia świętował Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach – szkoła, która przez lata przygotowywała kadry dla Fabryki Samochodów Ciężarowych, a obecnie  wielu firm działających w naszym powiecie. W tym wyjątkowym wydarzeniu nie mogło zabraknąć władz powiatowych. Podziękowania oraz życzenia składali dyrekcji: starosta Piotr Ambroszczyk i wicestarosta Dariusz Dąbrowski.

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach skończył już 60 lat, a zgodnie z tym, co mówił Stanisław Wyspiański „Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca. Młodość, raz już miniona, minęła niezwrotnie”. Ale praca w tej szkole, jak zapewniała podczas jubileuszu dyrektor Dorota Lenart, temu stwierdzeniu zaprzecza. Kolejne roczniki uczniów sprawiają, że pracujący tutaj nauczyciele wciąż mają od 14 do 20 lat. 
- Wychowankowie szkoły, którzy opuszczają mury tej placówki niejednokrotnie napawają nas dumą, że choć w maleńkiej części mamy udział w ich sukcesach zawodowych i osobistych. Staramy się sprawić, aby uczeń uwierzył w swoje siły. Dajemy uczniom możliwość zaprezentowania talentów, łączenia pasji sportowych z nauką, a przede wszystkim wykształcenia ich na świetnych specjalistów – mówiła dyrektor. 

60 lat temu... 

Początek istnienia placówki był ściśle związany z potrzebami kadrowymi Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Jej inicjatorami byli: Tadeusz Sobiecki – kierownik Zakładowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego i ówczesny dyrektor FSC – Wacław Michniewski. 1 września 1962 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Młodocianych FSC. Obowiązki dyrektora w pierwszych miesiącach działalności szkoły pełnił Józef Łopaciuk , ale jeszcze w tym samym roku na to stanowisko powołano Józefa Ciszka. Już w roku szkolnym 1963/1964 szkoła była samodzielną placówką oświatową, w której od 1 września 1964 roku utworzono klasę Technikum Mechanicznego dla Pracujących o specjalności  spawacz. Z klasy tej wyszło wielu fachowców, którzy po ukończeniu studiów pełnili odpowiedzialne funkcje w FSC.  W 1967 roku na terenie FSC utworzono Wydział Szkoleniowo – Produkcyjny, na którym pod nadzorem instruktorów uczniowie pobierali naukę zawodu, a także wykonywali zadania produkcyjne i remontowe. Wieloletnie starania dyrektorów placówki o stworzenie bazy lokalowej uwieńczone zostały sukcesem w listopadzie 1969 roku, wówczas szkoła przeniosła się do własnego, nowego budynku przy ul. Projektowej, obecnie ul. Szkolnej, z którą kojarzona jest zresztą do dziś. 
W roku szkolnym 1972/1973 utworzono Liceum Zawodowe, a trzy lata później Średnie Studium Zawodowe. Zachodzące od 1990 roku zmiany polityczne w kraju, spowodowały,  że w styczniu 1991 roku FSC przekazała szkołę Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach. W związku z tym od 1 września 1991 roku szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Zawodowych nr 3. (Cała historia szkoły tutaj.)

Szkoła dziś

Dzisiejsza szkoła to 23 oddziały, 682 uczniów, 47 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi. 
Nie ma już dawnych pomocy dydaktycznych. Jest za to dziennik elektroniczny, komputery, tablety, nowoczesne boisko, tablice interaktywne i piękny budynek po termomodernizacji, jak wyliczała dyrektor. 
- Jesteśmy szkołą na miarę XXI w. i z optymizmem patrzymy w przyszłość – mówiła D. Lenart. 
Jubileusz stał się okazją do przypomnienia historii placówki, która przez lata przygotowywała kadry dla starachowickiej FSC, a obecnie dla wielu firm działających w naszym powiecie. Nie dziwi więc duża liczba osób, składających podziękowania i gratulacje. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, placówek oświatowych i byli pracownicy szkoły. 

Życzenia od władz 

Starosta Piotr Ambroszczyk podkreślał, że ze szkoły wychodzi już trzecie pokolenie ludzi, którzy budują miasto, powiat, ale także i Polskę, bo wielu absolwentów „wychodzi w świat”. A Powiat Starachowicki, jako organ prowadzący robi wszystko by rozwijać placówkę. Stąd między innymi pozyskane fundusze na remont hali. 
- Lada dzień będziemy ogłaszać przetarg, tak aby jeszcze w tym roku rozpocząć prace. Wiosną chcemy przystąpić do remontu głównej części obiektu, tak aby w nowym roku szkolnym młodzież mogła już z niego korzystać i żeby znowu był to jeden z nowocześniejszych obiektów w województwie – mówił starosta Piotr Ambroszczyk. 
Wspólnie z wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim na ręce dyrektor Doroty Lenart przekazał podziękowania oraz życzenia wraz z symbolicznym czekiem na kwotę 5 tys. zł. 
Życzenia od prezydenta Marka Materska przekazał jego zastępca ds. społecznych Marcin Gołębiowski, który zapewnił o dalszej współpracy z powiatem dla dobra uczniów. 
- Wspólnie ze starostą i wicestarostą będziemy podejmować działania w ramach środków pozyskanych z funduszy norweskich, aby stworzyć jedną, wspólną strategię rozwoju oświaty w powiecie. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe muszą ze sobą współpracować, by absolwenci starachowickich szkół podstawowych w pierwszej kolejności wybierali szkoły zlokalizowane w naszym powiecie, a potem by tu zostali - mówił M. Gołębiowski. 

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu młodzieży ZSZ nr 3 w Starachowicach. Był również czas na zwiedzanie wyremontowanej placówki  i chwilę rozmowy przy poczęstunku przygotowanym przez uczniów. 

Fotorelacja