Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 3 listopada 2022 14:55

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie, zwłaszcza maturzyści przygotowujący się do studiów na kierunkach technicznych lub ścisłych, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć, prowadzonych przez kieleckich wykładowców akademickich. Starosta Piotr Ambroszczyk podpisał list intencyjny w sprawie deklaracji współpracy Powiatu z Politechniką Świętokrzyską i Urzędem Marszałkowskim w ramach przygotowania i realizacji projektu „Dziś  uczeń – jutro student”, który ma to umożliwić.

Projekt został przygotowany z inicjatywy wicemarszałek Renaty Janik przez Politechnikę Świętokrzyską, we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Zarząd Województwa planuje przeznaczyć ok. 70 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na przygotowanie uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych do kontynuowania edukacji na kierunkach technicznych w szkołach wyższych. 
W ramach projektu wykładowcy kieleckich uczelni będą prowadzić zajęcia praktyczne (laboratoria, warsztaty, seminaria) dla uczniów świętokrzyskich liceów, techników i szkół branżowych II stopnia z nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, co ma się przyczynić do rozbudzenia zainteresowań tymi dziedzinami, a w konsekwencji wzrostu liczby studentów kierunków matematyczno – przyrodniczych w naszym regionie. Uzupełnieniem zajęć będzie doradztwo zawodowe i edukacyjne. Z projektu będą mogli skorzystać uczniowie klas trzecich i czwartych szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie.

3 listopada br. w sali senatu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach starosta Piotr Ambroszczyk podpisał list intencyjny w tej sprawie. Dokument sygnowali również: wicemarszałek Renata Janik i prof. Dr hab. Inż. Zbigniew Koruba – rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Powiat jako partner projektu zadeklarował wolę wspierania młodych mieszkańców regionu w świadomym dokonaniu właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych, a także promocji kształcenia na kierunkach technicznych. 
Projekt ma ruszyć we wrześniu 2023. Przedsięwzięcie ma być realizowane co najmniej do końca 2027 r. Co roku będą do niego rekrutowani nowi uczniowie. Z punktu widzenia projektów miękkich będzie to pierwsze tak duże przedsięwzięcie w naszym regionie, realizowane z udziałem wszystkich powiatów i Miasta Kielce.