Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 4 listopada 2022 17:04

Powiat Starachowicki intensyfikuje działania wokół rewitalizacji Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. 4 listopada br. podpisana została deklaracja z jedenastoma  partnerami co do ich udziału w procesie odbudowy kolei. Planowane jest również powołanie zespołu konsultacyjno – doradczego przy Staroście Starachowickim do spraw Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.

O tym, jak dużą atrakcją jest podróż Starachowicką Koleją Wąskotorową, nie trzeba nikogo dziś przekonywać. Linia została oddana do użytku w roku 1950. Była wykorzystywana przez PKP do przewozów towarowych i pasażerskich aż do 1997 kiedy to ostatecznie ją zawieszono. Dwa lata wcześniej została wpisana do rejestru zabytków. W 2003 r. jej właścicielem stał się Powiat Starachowicki, który przywrócił ruch turystyczny najpierw na odcinku Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Lipie, a później na odcinku Iłża – Marcule. Wspólnie z Gminą Iłża podejmuje  także działania zmierzające do odbudowy nieczynnych odcinków torowiska, aby połączyć je znowu w całość. Przez cały ten czas pozyskiwany jest tabor i wyposażenie niezbędne do prowadzenia ruchu, w czym pomagają wolontariusze m.in. ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowych . 
- Przed nami kolejny etap. Czas stworzenia radykalnego rozwiązania, planu inwestycyjnego , który pozwoli nam w krótkim czasie: 3, maksymalnie 4 lat zmodernizować całość Starachowickiej Kolei Wąskotorowej – mówił starosta Piotr Ambroszczyk, podczas spotkania z przedstawicielami gmin, nadleśnictw i innych podmiotów zainteresowanych rewitalizacją SKW, jakie odbyło się 4 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Wzięli w nim również udział wicestarosta Dariusz Dąbrowski i członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek. Wspólnie przybliżyli zebranym aktualny stan prawny nieruchomości oraz działania podejmowane przez Powiat w celu odbudowy Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. 
- Jesteśmy już na końcowym etapie przejmowania od PKP całego odcinka kolei. – mówił starosta, przypominając że odcinek mazowiecki jest już własnością Powiatu, a świętokrzyski  będzie niebawem. - Po naszej wizycie i interwencji w Zakładzie Nieruchomości PKP w Krakowie, odbyła się pełna inwentaryzacja nieruchomości. Podjęte zostały wreszcie działania w celu rozgraniczenia ostatniej działki, pomiędzy budynkiem lokomotywowni a peronem w Starachowicach – mówił starosta 
Aby w całości zrewitalizować kolej potrzeba ok. 20 mln zł i o te fundusze Powiat zamierza zabiegać, jak zapowiedział starosta. A że wspólnie można więcej, zaproponował partnerom podpisanie deklaracji udziału w procesie rewitalizacji Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. 
Doceniając znaczenie zabytku techniki, jakim jest Starachowicka Kolej Wąskotorowa oraz dostrzegając możliwość stworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego łączącego historię przemysłu i piękno Puszczy Iłżeckiej, zadeklarowali oni wolę współpracy przy dalszej rewitalizacji kolei, która obejmie:

  • uzupełnienie i remont torowiska umożliwiające uruchomienie połączeń na całej trasie pomiędzy Starachowicami a Iłżą;
  • remont lokomotywowni, peronów i przystanków kolejowych;
  • remont i dalsze uzupełnianie taboru i innego wyposażenia niezbędnego do obsługi kolei. 

Współpraca ta, zależnie od możliwości, może polegać na wniesieniu udziału finansowego, świadczeniu pracy lub pomocy organizacyjnej. Powiat ze swojej strony podejmie działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych, które umożliwią wykonanie tych prac. Zakres zarówno planowanych prac, jak i pomocy będzie przedmiotem corocznych uzgodnień pomiędzy partnerami. Dokument podpisali przedstawiciele Powiatu Starachowickiego, Gminy Starachowice, Gminy Brody, Gminy Iłża, Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowych, Nadleśnictwo Starachowice, Nadleśnictwo Marcule, operator SKW, PTTK Oddziału Międzyszkolnego w Starachowicach, Muzeum Przyrody i Techniki oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. 
- Cieszę się, że jest zrozumienie. Każdemu z nas zależy aby ta kolej żyła i żeby znalazły się na to środki – mówił starosta, dziękując partnerom. 
Zapowiedział również powołanie do życia zespołu konsultacyjno – doradczego do spraw Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.

Powiat wraz z partnerami, którzy zadeklarowali wolę współpracy przy dalszej rewitalizacji Starachowickiej Kolei Wąskotorowej