Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 30 listopada 2022 08:18

Trwają spotkania profilaktyczno – edukacyjne w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. Biorą w nich udział zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mieszkańcy naszego powiatu. A wszystko po to by byli bezpieczni, zwłaszcza na drogach. 

Pierwsze spotkanie odbyło w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubieni i było skierowane do dzieci, od przedszkolaków do klasy czwartej. Kolejne, z myślą o nastolatkach, zorganizowano w III Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach. Następni byli seniorzy. W pogadankach o bezpieczeństwie uczestniczyli zarówno słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach, jak i członkowie organizacji zrzeszających starachowickich seniorów. Spotkali się z nimi policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach – Paweł Kusiak oraz Sebastian Śpiewak. Mówili o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w szczególności w kontekście niechronionych uczestników ruchu drogowego, stosowania zasady ograniczonego zaufania, prawidłowego korzystania z przejść dla pieszych oraz prawidłowego reagowania na zaobserwowanych nietrzeźwych kierowców.
Andrzej Klimczak - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach poinformował natomiast o działaniach podejmowanych przez Powiat na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 
Tylko w tym roku przebudowanych zostało 21 przejść na drogach powiatowych, z czego 14 na terenie miasta Starachowice. W wielu przypadkach zostały one wyniesione, wszystkie zyskały właściwe oświetlenie i oznakowanie. Mówił także o rozwiązaniach z zakresu inżynierii ruchu, stosowanych dla poprawy bezpieczeństwa.  
W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy przekazali garść informacji z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów. 
Starosta Piotr Ambroszczyk podziękował zarówno Zarządowi Dróg Powiatowych, jak i Wydziałowi Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego za podejmowane wspólnie działania na rzecz bezpieczeństwa. 

Spotkanie w Starostwie Powiatowym 


Spotkanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni

Spotkanie w III Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach

Spotkanie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Starachowicach