Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 5 grudnia 2022 09:43

Masz małe dziecko? Zaobserwowałeś, że twoja pociecha rozwija się wolniej niż rówieśnicy? Warto to skonsultować! Być może wymaga wdrożenia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). Takie właśnie zajęcia odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Starachowicach. 

Co to jest WWR? 

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, mające na celu wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Mogą być prowadzone przez różnych specjalistów - psychologów, pedagogów, logopedów  itp. Wybór zajęć uzależniony jest od potrzeb dziecka.

Które dzieci mogą skorzystać?

Te, u których stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju, m.in. 

  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • niepełnosprawność intelektualną,
  • opóźnienie rozwoju mowy,
  • opóźnienie rozwoju ruchowego,
  • znaczne wady wzroku,
  • deficyty słuchu.

Ważne jest to, aby oddziaływania terapeutyczne wdrażać możliwie jak najwcześniej: im szybciej zostaną one rozpoczęte, tym większe stają się szanse na to, że uda się zniwelować deficyty rozwojowe u dziecka.

Jak zacząć?

Aby dziecko mogło korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju, konieczne jest posiadanie orzeczenia o potrzebie WWR. Można je uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP).P o zebraniu wywiadu z rodzicami i przeprowadzeniu wymaganych badań – zostaje, w razie potrzeby, wydane stosowne orzeczenie.

Co dalej?

Mając orzeczenie możesz udać się z nim do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach, który w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, organizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i jego rodziny.
- Dla każdego dziecka zespół specjalistów opracuje diagnozę i analizę potrzeb, zaplanuje i zrealizuje zajęcia usprawniające – mówi dyrektor Elżbieta Kowalczyk. 
Od tego roku szkolnego zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka realizowane są również w ramach zadań placówki.
Działa tu również Punkt Konsultacyjny, który zapewnia: 

  • porady dla nauczycieli i rodziców ze szkół ogólnodostępnych  w zakresie diagnozy, metod i form pracy z dziećmi 
  • porady dla dyrektorów i nauczycieli specjalistów w ramach podstaw  prawnych funkcjonowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach.
  • możliwość uczestnictwa otwartych zajęciach i zaobserwowania dobrych praktyk. - specjalistycznych metod i form pracy w SOSW.

Zachęcamy do skorzystania! 
Kontakt telefoniczny: 41 274 71 73.