Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 9 grudnia 2022 14:24

Blisko 12 mln zł otrzyma Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na poprawę efektywności energetycznej swoich budynków. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawie ulegną wskaźniki zapotrzebowania na ciepło. 

7 grudnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przyznaniu wsparcia kolejnym projektom służącym efektywności energetycznej, w tym projektowi złożonemu przez PZOZ w Starachowicach. 
Zakłada on poprawę efektywności energetycznej sześciu budynków szpitalnych poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej, montaż powietrznej pompy ciepła, wymianę dotychczasowego oświetlenia na bardziej efektywne LED-owe i montaż instalacji fotowoltaicznej. 
Pieniądze na jego realizacje pochodzić będą z Unii Europejskiej, w ramach REACT – UE dla regionów w okresie przejściowym między dwiema perspektywami finansowymi. 
Dzięki tym środkom znacznej poprawie ulegną wskaźniki zapotrzebowania na ciepło, co w konsekwencji ma się przyczynić do obniżenia kosztów eksploatacji budynków i zredukowania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
A przypomnijmy, że będzie to już kolejna inwestycja z zakresu energetyki. W tym roku zakończyła się termomodernizacja budynków kompleksu głównego PZOZ, w ramach której docieplono budynek i wymieniono stolarkę okienną. 
- Cieszę się i gratuluję pracownikom i dyrekcji szpitala – mówi starosta Piotr Ambroszczyk.