Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 19 grudnia 2022 08:11

Powiat Starachowicki zorganizował warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego dla psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, interwentów i profilaktyków. Poprowadził je Dariusz Łuczak – specjalista z tego zakresu, interwent, wykładowca akademicki i wieloletni praktyk.

Dajmy nadzieję działając - to tytuł III panelu dyskusyjnego konferencji pn. „Ochrona zdrowia psychicznego w aspekcie zachowań suicydalnych”, która zainicjowała działania związane 
z zapobieganiem zachowaniom samobójczym. Pokłosiem tej konferencji były pierwsze warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego, jakie odbyły się 15 grudnia br. w III Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach. Poprowadził je Dariusz Łuczak – pedagog resocjalizacji, interwent kryzysowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. 
W warsztatach uczestniczyli pracownicy placówek oświatowych i pomocy społecznej, komendy powiatowej policji oraz stowarzyszeń, którzy na co dzień w swojej pracy zawodowej mogą się stykać 
z osobami w kryzysie psychicznym. Przyjrzeli się oni z bliska zagadnieniom związanym z pierwszym kontaktem z osobą będącą w zagrożeniu suicydalnym bądź w sytuacji kryzysu. 
Kolejne warsztaty odbędą się 25 stycznia 2023 roku i będą poświęcone uzależnieniom behawioralnym i współczesnej profilaktyce.