Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 21 grudnia 2022 13:14

Dobiegła końca modernizacja jednego z budynków Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. 19 grudnia br. odbyło się oficjalne otwarcie nowego obiektu. 

Nowy budynek nie przypomina już w niczym dawnej stołówki i sali gier. Pojawiły się w nim pracownie rękodzielnicze, rehabilitacyjne (do fizjoterapii i kinezyterapii), gabinet pielęgniarski, szatnie, natryski, toalety i pomieszczenia biurowe. Wszystko rzecz jasna dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, bo takie pracują w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej. W większości są to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które dzięki placówce zyskują szansę nabycia nowych umiejętności i wdrożenia ich do pracy na konkretnych stanowiskach oraz poprawę zdrowia (zajęcia rehabilitacyjne), a w konsekwencji dobre funkcjonowanie społeczne. Z efektów ich pracy oraz usług korzystają zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne z całego regonu. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że PZAZ w Stykowie jest jednym z najdłużej działających zakładów w kraju. Powstał jako jeden z pierwszych tego typu zakładów w Polsce. Trzy lata później otrzymał w trwały zarząd Ośrodek Wypoczynkowy w Stykowie. Z uwagi na nienajlepszy stan obiektów, większość działalności produkcyjnej zlokalizowana była w pomieszczeniach użyczonych przez Parafię  Rzymsko - Katolicką w Kałkowie – Godowie, gdzie funkcjonowała przez ponad 20 lat, do grudnia br. czyli do czasu zakończenia modernizacji budynku dawnej stołówki i sali gier na terenie kompleksu w Stykowie. Dzięki realizacji tej inwestycji placówka może dziś funkcjonować w jednej lokalizacji, co znacznie ułatwi jej pracę. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pozyskanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inwestycja opiewa na blisko milion złotych, z czego dofinansowanie pokryło niespełna 50 proc., a pozostałą część czyli ponad 500 tys. zł sfinansował Powiat. Prace trwały ponad dwa lata, a ich oficjalny finał odbył się 19 grudnia br., podczas otwarcia nowego obiektu. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: starosta Piotr Ambroszczyk, kierownik PZAZ Justyna Witkowska, wójt gminy Brody Marzena Bernat, dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON – Andrzej Michalski  oraz Ewa Kiniorska – kierownik oddziału projektu i funduszy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Pomieszczenia poświęcił ksiądz Zbigniew Stanios – proboszcz Sanktuarium Matki Bolesnej w Kałkowie – Godowie, na terenie którego funkcjonował przez lata PZAZ. Goście mieli okazję zwiedzić nowy budynek. 
W wydarzeniu uczestniczył również Andrzej Śledziona – założyciel i długoletni kierownik PZAZ. 
- Trwało to długo, ale cieszę się że wspólnymi siłami udało się ziścić te plany – mówiła kierownik Justyna Witkowska, dziękując za pomoc wszystkim zaangażowanym. 
Starosta Piotr Ambroszczyk zapewnił o dalszym wspieraniu przez Powiat placówki i rozwijaniu jej potencjału.