Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 21 grudnia 2022 13:37

Paczki ze świątecznymi darami trafiły do dzieci z ukraińskich rodzin, które znalazły schronienie na terenie naszego powiatu, uciekając przed wojną. Powiat zorganizował również świąteczne spotkanie z malowaniem pierników, tworzeniem ozdób świątecznych i wspólnym śpiewaniem kolęd. A wszystko w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.  

Spotkanie odbyło się 19 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Nie brakowało na nim świątecznych akcentów. Było też malowanie pierników, tworzenie ozdób świątecznych i śpiewanie kolęd, wspólnie z wychowankami Parku Kultury w Starachowicach. 
Na najmłodszych czekali wyjątkowi goście – Mikołajowie rozdający prezenty z całym zastępem pomocników z Parku Kultury i oczywiście starostą Piotrem Ambroszczykiem, który pomagał we wręczaniu podarków. Wypełnione po brzegi paczki pełne były słodkości, które osłodziły życie tych, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. 
Organizacja spotkania w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” została zlecona Powiatowej Spółdzielni Socjalnej Integracja.

***

Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z partnerów tego projektu jest Powiat Starachowicki. 

Fotoralacja