Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 27 grudnia 2022 08:07

29 grudnia br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: http://esesja.tv. Poniżej publikujemy porządek obrad. 


Porządek obrad XLVII sesji Rady Pwiatu 

w dniu 29 grudnia 2022, godz. 09:00

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2023
b) wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Starachowickiego zaliczonych do sektora finansów publicznych,
c) zamiaru przeniesienia siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach,
d) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029
f) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
g) uchwalenia budżetu Powiatu na 2023 rok
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
7. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na I półrocze 2023
a) Komisji Budżetu i Finansów,
b) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
c) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
d) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
11. Zakończenie obrad.