Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 5 stycznia 2023 15:29

Blisko 12 mln zł ze środków unijnych w ramach mechanizmu REACT – UE dla regionów w okresie przejściowym między dwiema perspektywami finansowymi otrzymał PZOZ w Starachowicach na poprawę efektywności energetycznej. Umowę w tej sprawie podpisano 5 stycznia br. w obecności reprezentujących Powiat - wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego i członka Zarządu Powiatu Stanisława Wojtana, a także poseł na Sejm Agaty Wojtyszek oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia.

Umowę na finansowanie projektu podpisali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Leczniczych Jacek Walkowski. 
Inwestycja obejmie modernizację energetyczną sześciu budynków szpitala. Planowany zakres rzeczowy zakłada wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a także oświetlenia na energooszczędne lampy led, montaż instalacji fotowoltaicznej i wymianę drzwi przeciwpożarowych, co w efekcie ma wpłynąć na poprawę wskaźników zapotrzebowania na ciepło, zmniejszenie zużycia energii i znaczne obniżenie kosztów działalności szpitala. 
Całkowita wartość projektu to 13 928 883,70 zł. Należy podkreślić, że 85% kosztów tj. 11 835 301,15 zł zostanie pokryte z przyznanego dofinansowaniu z RPO woj. świętokrzyskiego, a pozostały 15% tzw. wkład własny w kwocie 2 094 582,55 zł wygospodarowany zostanie z budżetu podmiotu leczniczego.
Swojego zadowolenia z podpisania umowy nie krył marszałek Andrzej Bętkowski, choć mówił też o obawach związanych z krótkim terminem realizacji. 
- Zadanie jest bardzo rozległe, a jego wykonanie zaplanowano do 31 października, ale mamy nadzieję, że pójdzie nam ono dobrze. Podpisując umowę wkraczamy na ścieżkę postępowania przetargowego, a później samego już wykonawstwa. Oby wszystko przebiegło bez zakłóceń. Bo zadanie jest bardzo ważne – mówił marszałek. 
Potwierdziła to także poseł Agata Wojtyszek, która mówiła o poprawie efektywności energetycznej szpitala i oszczędnościach na energii i prądzie. 
- Faktycznie czas na rozliczenie zadania jest krótki, ale okres przygotowania projektu był na tyle długi, iż jestem przekonana że uda się go prawnie zrealizować – mówiła poseł A. Wojtyszek, przypominając że początkowo projekt znajdował się na liście rezerwowej, lecz dzięki staraniom marszałka i pracowników Urzędu Marszałkowskiego, uzyskał potrzebne wsparcie. 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś  podkreślał, że PZOZ jest oczkiem w głowie władz wszystkich szczebli, a środki które pozyskał pochodzą z dodatkowego mechanizmu w UE wypracowanego  w drodze kompromisu przez Sejmik. Zapewnił przy tym, że w razie jakichkolwiek perturbacji szpital może liczyć na pomoc samorządu wojewódzkiego. 
Wicestarosta Dariusz Dąbrowski w imieniu samorządu powiatowego podziękował wszystkim zaangażowanym za przychylność dla tego projektu, ale też innych inicjatyw realizowanych przez Powiat i jego jednostki. 
- Szpital to rzeczywiście oczko w głowie, przede wszystkim nasze od początku istnienia Powiatu – mówił wicestarosta, przypominając że trudnych momentów bywało wiele. 
- Historia powstania nowych obiektów szpitala to długoletni proces, a przy tym bardzo skomplikowany. Choć obiekt był technologicznie nowy, to nie przystawał do czasów dzisiejszych. Wymagał nakładów i inwestycji. Stąd I etap termomodernizacji, którą udało się przeprowadzić dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony środowiska – mówił wicestarosta.  -  Myślę, że z powodzeniem zrealizujemy także ten projekt. Będziemy mogli oszczędzać energię, obniżyć koszty funkcjonowania szpitala , a przede wszystkim w lepszych warunkach leczyć pacjentów – mówił D. Dąbrowski. 
- Czasu jest mało, ale dołożymy wszelkich starań, by inwestycję doprowadzić do końca – zapewniał Jacek Walkowski – p.o. zastępcy dyrektora ds. leczniczych PZOZ, który korzystając z okazji podziękował także za wsparcie przy pozyskaniu funduszy na remont oddziału chirurgicznego i modernizację części oddziału ginekologiczno – położniczego. 
- Myślę, że nasza porodówka będzie jedną z najnowocześniejszych w regionie. Podobnie chirurgia, która powoli nabiera już blasku – mówił J. Walkowski zapraszając zawczasu na ich otwarcie.