Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 13 stycznia 2023 14:37

Ola Szaudel i Tadeusz Valde ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach zostali zwycięzcami konkursu „Krótki film o bezpieczeństwie”, jaki odbył się w ramach kampanii społecznej Reagując Ratujesz, ukierunkowanej na eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących. Uroczyste wręczenie nagród połączone z podsumowaniem działań odbyło się13 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach. 

Kampania realizowana była przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz Komendę Powiatową Policji w Starachowicach przy współpracy z Powiatem Starachowickim, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, starachowickim oddziałem Kieleckiego Automobilklubu, Strażą Miejską w Starachowicach, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, a także Centrum  Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, przy wsparciu  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Starachowicach.
Miała ona na celu ograniczenie liczby osób, decydujących się na jazdę pod wpływem alkoholu, zmianę społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierujących, w tym wzmocnienie postawy krytycznej pasażerów wobec kierowców, którzy mogą być nietrzeźwi oraz uświadomienie konsekwencji zdrowotnych i prawnych dla osób nadużywających alkoholu. 
Służyły temu różne działania, m.in. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ruchu drogowego, kontrole trzeźwości czy organizacja konkursu „Krótki film o bezpieczeństwie”, skierowanego do dzieci i młodzieży w naszym powiecie. 
- Chcieliśmy oddać im głos, aby zaczęli motywować dorosłych by odpowiedzialnie podchodzili do prowadzenia pojazdów – mówiła Elżbieta Pryciak – prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki. 
Wręczenie nagród odbyło się 13 stycznia br., podczas podsumowania kampanii w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach. 
I tak, pierwsze miejsce w konkursie zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach – Ola Szaudel i Tadeusz Valde. Drugie miejsce należało do Igi Malinowskiej, Michaliny Karykowskiej i Zuzanny Nowak z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krynkach. Trzecie natomiast do Bartosza Pochecia z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. 
Komisja przyznała też wyróżnienia. Powędrowały one do: Jakuba Surmy, Franciszka Gołdy i Adama Barańskiego z SP 12 w Starachowicach, Klaudii Pieszczyńskiej z ZSZ nr 2 w Starachowicach, Elizy Ołubiec i Kingi Kaźmierczyk z ZSZ nr 2 w Starachowicach, Wiktorii Gębury z ZSZ nr 2 w Starachowicach, Mai Puchały, Wiktorii Pocheć i Grzegorza Pochecia z ZSZ nr 3 w Starachowicach, a także Aleksandry Sali i Natalii Stąporek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krynkach. 
Starosta Piotr Ambroszczyk pogratulował zwycięzcom. Korzystając z okazji podziękował też wszystkim zaangażowanym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu Bezpieczny Powiat Starachowicki i jego prezes Elżbiecie Pryciak, z którą od lat współpracuje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i już ma już pomysły na kolejne wspólne działania. 
Szczegóły zdradzimy niebawem. 

Fotorelacja