Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 17 stycznia 2023 17:05

Powiat Starachowicki doceniony przez Województwo za realizację projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy". Podczas gali, jaka odbyła się 16 stycznia w Filharmonii Świętokrzyskiej, starosta Piotr Ambroszczyk odebrał podziękowania z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik. 

Integracja obywateli Ukrainy ze społecznością województwa, a także możliwość prezentacji kultury i dziedzictwa naszego regionu – to główne cele poniedziałkowej gali, jaka odbyła się w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w Filharmonii Świętokrzyskiej. Przy okazji podziękowano też wszystkim tym, którzy zaangażowali się w pomoc uchodźcom, zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom, które od pierwszych dni po wybuchu wojny wspierają działania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. I właśnie w tym gronie znalazł się Powiat Starachowicki, który w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” wspiera,  aktywizuje społecznie i zawodowo, a także adaptuje do nowych warunków obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego powiatu po 24 lutym 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym. 


A oto co już zostało zrobione: 

  • uruchomienie Centrum Pomocy Uchodźcom w Starostwie, w którym przyjmują:

        - Sebastian Krupa – specjalista ds. integracji uchodźców, który opracowuje ścieżkę integracyjną 

        - Tetiana Doroshenko – tłumaczka ukraińsko – polska .

          (Jest ono w całości finansowane z projektu)

  • kurs nauki języka polskiego na poziomie podstawowym dla 50 uczestników projektu,
  • krótkie kursy dokształcające dla 46 uczestników z zakresu: fryzjerstwa, stylizacji paznokci, komputera  i obsługi maszyn CNC,
  • możliwość skorzystania z bezpłatnych tłumaczeń przysięgłych dokumentów z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński,
  • możliwość skorzystania z opieki nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną wraz  z wyżywieniem w trakcie korzystania ze wsparcia przez uczestników projektu. 
  • spotkania z psychologami i prawnikiem, 
  • transport na spotkania, warsztaty i do instytucji publicznych,
  • wycieczka integracyjno-krajoznawcza po powiecie starachowickim
  • wyjścia na wydarzenia sportowe i kulturalne , 
  • w okresie świątecznym: 

         ▫️ pomoc finansowa na zakup żywności, środków higieny osobistej, środków czystości, ubrań itp.
         ▫️ warsztaty świąteczne
         ▫️ paczki świąteczne dla dzieci z otoczenia uchodźców,
Na tym oczywiście nie koniec. Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2023 r. 
Środki na pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, a całe przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z miastem Kielce i powiatami: kieleckim, skarżyskim i włoszczowskim, przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i wiodącej roli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach. 

Nie byłoby to oczywiście możliwe, gdyby nie praca zespołu z Biura Polityki Społecznej i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Koordynatorem projektu jest Agnieszka Filus – kierownik Biura Polityki Społecznej i Zdrowia. 

/Anna Ciesielska/