Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 23 stycznia 2023 14:33

26 stycznia br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/ Poniżej publikujemy porządek obrad. 

Porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu w Starachowicach 

w dniu 26 stycznia 2023, godz. 09:00

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
b) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2023 rok,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023 – 2029.
4. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022r.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie za 2022 rok.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok.
7. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2022 rok.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2022 rok w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
10. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
11. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Powiatu za II półrocze 2022 roku:
a) Komisji Budżetu i Finansów,
b) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
c) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
d) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.
12. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną za 2022 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.
14. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w Starachowicach za 2022 rok.
15. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu:
16. Protokołu Nr XLVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.
17. Protokołu Nr XLVIII/2023 z dnia 04 stycznia 2023r.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
20. Zakończenie obrad