Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 3 lutego 2023 09:13

Trwają ferie zimowe. Centrum Pomocy Uchodźcom w Starachowicach zadbało o zagospodarowanie wolnego czasu najmłodszym z otoczenia uchodźców, mieszkających na terenie naszego powiatu. Przez tydzień uczestniczyli oni w zajęciach, podczas których mogli odpocząć, bezpiecznie bawić się z rówieśnikami, ale też szlifować język i zdobywać nowe umiejętności.

Warsztaty integracyjne, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, gry i zabawy ruchowe, taniec czy ekozajęcia – to tylko część propozycji, jakie przygotowało  na ferie dla dzieci z otoczenia uchodźców Centrum Pomocy Uchodźcom w Starachowicach we współpracy ze spółdzielnią socjalną „Integracja”. Począwszy od 30 stycznia do 4 lutego mogły one  uczestniczyć w zorganizowanych dla nich półkoloniach. Większość zajęć odbywała się w grupach, by jak najlepiej spożytkować ten czas. Wypoczynek wypełniony był ruchem, zabawą i kreatywnością. Dzieci wykonywały karmniki dla ptaków, przygotowywały wspólne posiłki, eksperymentowały plastycznie i doskonaliły swój warsztat wokalny. Brały też udział w wycieczkach m.in. do Kompleksu Świętokrzyska Polana w Chrustach.  Zgłębiały również tajniki nauki podczas wizyty w Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA w naszym Ekomuzeum, w czym towarzyszył im również starosta Piotr Ambroszczyk. 

A wszystko w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach (lider projektu) w partnerstwie z miastem Kielce i powiatami: kieleckim, starachowickim, skarżyskim, włoszczowskim, przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWS) w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 
Przypominamy, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


/Anna Ciesielska/