Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 7 lutego 2023 09:17

Ponad 16 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma trafić do Powiatu Starachowickiego. 6 lutego br. premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach naboru na 2023 r. Znalazły się na niej trzy inwestycje powiatowe – rozbudowa drogi Majków - Marcinków - Wąchock, remont drogi Mirzec – Malcówki, a także przebudowa ul Starachowickiej w Lipiu i rozbudowa ulicy Szkolnej w Adamowie. Czwarta, zgłoszona przez Powiat tj. przebudowa drogi powiatowej Rzepinek - Świślina – Szerzawy, umieszczona została na miejscu szóstym listy rezerwowej. 

Do świętokrzyskich samorządów ma trafić w tym roku ponad 141 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym ponad 71 mln zł do powiatów i blisko 70 mln zł do gmin. 
Największą kwotę dofinansowania wśród świętokrzyskich powiatów, tj. 23 mln zł, otrzymał Powiat Kielecki. Na drugim miejscu z dofinansowaniem o łącznej wartości 16 030 000 zł, znalazł się Powiat Starachowicki. Biorąc jednak pod uwagę wielkość i ilość dróg, możemy mówić o pierwszej pozycji. Na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania znalazły się bowiem aż trzy zadania: 

  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca aktualizację dokumentacji i realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" o długości ponad 3, 6 km. 
  • Remont drogi powiatowej nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec – Malcówki na długości 1,245km
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna – o łącznej długości ponad 2 km. 

I tak, szacunkowa wartość inwestycji w gminie Wąchock to 11 mln zł, w gminie Mirzec to 4 mln zł i w gminie Brody – 7 mln 900 tys. zł, z czego 70 proc. ma pokryć dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Czwarte zadanie zgłoszone przez Powiat  tj. rozbudowa drogi powiatowej nr 1785T (0606T) obejmująca aktualizację dokumentacji i realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek - Świślina - Szerzawy w miejscowości Szerzawy, znalazło się na miejscu szóstym listy rezerwowej. A więc też całkiem wysoko, biorąc pod uwagę, że cała zawiera 30 zadań. 

***
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

/Anna Ciesielska/