Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 24 lutego 2023 11:48

Budowa wiaduktu za chwilę stanie się faktem. Powiat jest na etapie wyłaniania wykonawcy. Swoje oferty złożyło pięć firm. Ceny wahają się od ponad 70 mln zł do ponad 97 mln zł, ale - co ważne - wszystkie mieszczą się w założonym 100 mln budżecie. Mamy więc finansową gwarancję na zrealizowanie tej inwestycji. 

Wszystko wskazuje na to, że już za kilka miesięcy rozpoczną się prace przy budowie wiaduktu w Starachowicach – najdłużej wyczekiwanej i najbardziej potrzebnej inwestycji w naszym mieście oraz powiecie. To z jej pomocą uda się wreszcie rozwiązać problem korkującego się miasta, podnosząc też atrakcyjność inwestycyjną tego terenu. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie dobra współpraca Powiatu, Miasta oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, ale też wsparcie parlamentarzystów, o czym mówił na konferencji starosta Piotr Ambroszczyk, dziękując wszystkim, którzy przysłużyli się do pozyskania pieniędzy z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". 
Przypomnijmy, że Powiat Starachowicki otrzymał na to zadanie rekordowo duże dofinansowanie, bo aż 100 mln zł. Pozwoliło ono na rozpisanie przetargu. 

Duże zainteresowanie budową 

Zainteresowanie było dość duże, bo aż dwukrotnie trzeba było wydłużać termin składania ofert. Firmy wystosowały ponad setkę zapytań. Ostatecznie do Zarządu Dróg Powiatowych wpłynęło pięć ofert na wykonanie tej inwestycji. Ich ceny wahają się od ponad 70 mln zł do ponad 97 mln zł, ale - co ważne - wszystkie mieszczą się w założonym, 100 mln budżecie.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się drugie zadanie czyli zarządzanie i nadzór nad inwestycją. Wpłynęły na nie cztery oferty, z cenami od ponad 725 tys. zł do ponad 2, 8 mln zł. Zdecydowana większość mieściła się więc w zabezpieczonej kwocie. Mamy więc finansową gwarancję zrealizowania tej inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu wydaje się więc tylko kwestią czasu. 
- Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych przystąpili już analizy ofert pod względem merytorycznym. Po zakończeniu tego procesu poinformujemy wszystkich o rozstrzygnięciu – zapewnił Członek Zarządu Jerzy Materek.
- Uwzględniając wszystkie procedury, wyłonienie wykonawcy może zająć nam maksymalnie 7 tygodni – szacuje starosta Piotr Ambroszczyk. – Najprawdopodobniej po tym terminie podpiszemy umowy. Nic nie będzie stało już na przeszkodzie, aby roboty budowane rozpoczęły się jeszcze wiosną tego roku. Wszelka niezbędna dokumentacja jest już gotowa – zapewnił starosta. 

 

Miasto i strefa gotowe 

Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana Miasto Starachowice przekazało grunty i nieruchomości o wartości ponad 7 mln zł, w tym budynek przy ul. Hutniczej 13, który w najbliższych dniach zostanie opuszczony przez mieszkańców, jak poinformował prezydent Marek Materek. 
- Wszyscy mieszkańcy otrzymali już propozycje lokali zastępczych, które przyjęli i do których zostaną przeniesieni aby ta inwestycja mogła zostać zrealizowana. Obecnie przygotowujemy dla nich mieszkania – powiedział prezydent, dziękując za dobrą współpracę, bez której ta najważniejsza dla miasta oraz powiatu inwestycja nie mogła by zostać zrealizowana. 
Współpracę chwali też prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice Marcin Perz. 
- Dzięki trójporozumieniu udało się pozyskać ponad 100 mln zł dla Starachowic. To jest jedna z najwyższych kwot na zwiększenie atrakcyjności przemysłowej w Świętokrzyskiem. Dowodzi to tylko, że współpraca budujemówi prezes M. Perz. - Budowa wiaduktu znacząco zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Starachowic, które już teraz są sercem gospodarczym województwa świętokrzyskiego. Ponad 1 mrd zł w inwestycjach, pozyskanych przez strefę znajduje się właśnie tutaj, w Starachowicach i w powiecie starachowickim. To pokazuje, że mamy ogromny potencjał, a dzięki tej inwestycji, zwiększy się jeszcze bardziej. 

Wspólny sukces 

Swojego zadowolenia nie kryją także parlamentarzyści. 
- Czekając w korkach mamy świadomość ogromnych utrudnień. Cieszę się, że nasza radość sprzed kilku miesięcy, gdy starosta odbierał symboliczny czek z rąk premiera, zamieni się wkrótce w radość z realizacji tej inwestycji – mówiła poseł Agata Wojtyszek. 
- W kontekście finansowania nie jest to łatwe zadanie. Środki finansowe, które Powiat pozyskał, to były trudne pieniądze. Wnioskodawców było dużo, a z województwa świętokrzyskiego tylko dwa zadania zostały dofinansowane. Wymagało to ciężkiej pracy i konsultacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w Agencji Rozwoju i Przemysłu, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ale udało się w końcu te 100 mln zł pozyskać. Gratuluję raz jeszcze starostwu, mieszkańcom oraz tym wszystkim, którzy z tego rozstrzygnięcia komunikacyjnego będą korzystać – mówił poseł Krzysztof Lipiec, nie kryjąc własnego udziału. 
- Ta inwestycja będzie naszym wspólnym sukcesem – mówił na konferencji. 
Podziękowania i gratulacje płynęły także do pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, którzy odpowiadają za realizację tego niełatwego zadania. 

Projekt w szczegółach 

Wiadukt, który powstanie będzie w konstrukcji łukowej. Długość dojazdów dróg to ok. 1800 m, część mostowa to kolejne 300 m, a szerokość jezdni na wiadukcie wyniesie ok. 6 m, jak informuje Andrzej Klimczak – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. 
- Cały obiekt zaprojektowany jest tak, żeby wykonać jezdnię, ścieżkę rowerową oraz chodniki, które usprawnią komunikację w obrębie dolnych Starachowic – mówi dyrektor. 
Istotne jest również to, że w ramach zadania uporządkowane zostaną sprawy kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, które są dzisiaj dużym problemem, zwłaszcza w okresie deszczów. Ponadto przebudowany zostanie układ parkingowy rewitalizowanej części miasta, a na terenie SSE powstanie parking  dla 57 samochodów osobowych, wyposażony w stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Tak jest ...

 

... a tak wkrótce będzie. 


/Anna Ciesielska/