Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 28 lutego 2023 08:33

Zalew w Brodach (Fot. archiwum)Zazwyczaj kojarzą się z ekskluzywnymi rejsami po morzu. Niewielu ma jednak świadomość, że coraz więcej mieszkańców naszego powiatu posiada jachty, choć nie te zaliczane do luksusowych. Tylko w ubiegłym roku zarejestrowaliśmy 19 nowych „jednostek pływających”. 

Przybywa miłośników żeglarstwa i sportów wodnych w Polsce. Także w naszym powiecie, gdzie nie brakuje urokliwych zalewów, coraz więcej mieszkańców decyduje się na zakup łodzi czy skutera. Skąd o tym wiemy? Od prawie trzech lat muszą oni zarejestrować swój sprzęt tj. jachty i innej jednostki pływające o długości do 24 m w ogólnopolskim rejestrze jednostek morskich i śródlądowych - REJA24. A dokonują tego właśnie w naszym starostwie, w Wydziale Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Rejestr ułatwia dostęp do danych służbom ratowniczym, ale także organom ścigania i administracji państwowej.

Rejestracji dokonuje organ rejestrujący, czyli starosta lub właściwy polski związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie. Procedura kończy się wydaniem dokumentu rejestracyjnego o prostej i funkcjonalnej formie - plastikowej karty. Dokument stanowi dowód własności oraz poświadcza polską przynależność jednostki.

Wzór dokumentu 

Awers
Rewers

I takich właśnie rejestracji w 2022 r. dokonaliśmy 19, w większości były to skutery wodne. Rok wcześniej, tj. w 2021 r. było ich 22, a w pierwszym roku obowiązywania ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – tylko 3. W sumie, na terenie powiatu zarejestrowaliśmy już ponad 40 takich urządzeń.

 

Jak zarejestrować sprzęt pływający?

Należy wypełnić wniosek i złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami tj. dowodem własności, dokumentem potwierdzającym rejestrację jednostki w innym rejestrze, lub jej wyrejestrowanie, jeśli takowe były, potwierdzenie uiszczenia opłaty, a także dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali.

Można to zrobić:

Czas wydania dowodu rejestracyjnego wynosi 30 dni, a jego koszt to 80,00 zł

 

Jaki sprzęt podlega obowiązkowej rejestracji?*

  • jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
  • jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

* art. 3 ust. 1 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m)

 

Obowiązkowi rejestracji NIE PODLEGA**:

  • jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
  • jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  • deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Choć mogą być one zarejestrowane na wniosek właściciela. Jest to szczególnie ważne, gdy chcemy pływać np. pontonem czy łódką poza granicami kraju.

** art. 3 ust. 3 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 

 

Niedopełnienie obowiązków związanych z rejestracją podlega karze grzywny.