Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 2 marca 2023 13:57
Grafika oprac. własne / Fot. wikipedia/
Grafika oprac. własne/ Fot. wikipedia

Wiedzą o tym głównie hodowcy zwierząt egzotycznych i zagrożonych wyginięciem i oczywiście pracownicy Starostwa Powiatowego w Starachowicach, gdzie należy zgłaszać te osobliwe okazy. Rejestracją tych zwierząt zajmuje się Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Sprawdźcie co kryje się w naszych rejestrach… 

W powiecie starachowickim przebywają gatunki zwierząt, o których niewielu nawet słyszało. Hodowcy są w posiadaniu nie tylko gadów takich jak pyton królewski czy boa imperator, ale przede wszystkim wielu kolorowych ptaków, w tym również takich, jak Żako, zagrożonych wyginięciem. Mamy też ambystomę meksykańską - endemiczny słodkowodny gatunek drapieżnego płaza ogoniastego z rodziny ambystomowatych, sklasyfikowany w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych, na czerwonej liście krytycznie zagrożonych o najwyższej kategorii ryzyka. 
Ogółem w naszym rejestrze znajduje się kilkaset zwierząt egzotycznych. 

Wśród zarejestrowanych w ubiegłym roku najwięcej było ptaków, bo aż 25. A były to: 

 • Amazonka niebieskoczelna (Amazona aestiva), 
 • Rudosterka zielonolica (Pyrrhura molinae)
 • Lora wielka, Barwnica (Eclectus roratus)
 • Aleksandretta chińska (Psittacula derbiana)
 • Żako, papuga popielata, papuga szara (Psittacus erithacus)
 • Mnicha nizinna (Myiopsitta monachus)
 • Aleksandretta śliwogłowa (Psittacula cyanocephala)
 • Aleksandretta większa (Psittacula eupatria)
 • Rozella królewska (Platycercus elegans)
 • Aleksandretta himalajska (Psittacula himalayana)

Do tego pyton królewski i dniówka madagaskarska czyli jaszczurka z rodziny gekonowatych. 

Rok wcześniej, do rejestru Starostwa Powiatowego w Starachowicach wpisaliśmy 33 zwierzęta egzotyczne, wśród których było 8 płazów, 1 gad i 24 ptaki z następujących gatunków:

 • Aleksandretta chińska (Psittacula derbiana)
 • Aleksandretta różana (Psittacula alexandri)
 • Pyton królewski (Python regius)
 • Lorysa górska (Trichoglossus haematodus)
 • Lorysa tęczowa (Trichoglossus moluccanus)
 • Boa constrictor imperator
 • Żółw obrzeżony (Testudo marginata)
 • Rudosterka zielonolica (Pyrrhura molinae)
 • Mnicha nizinna (Myiopsitta monachus)
 • Amanda górska (Polytelis anthopeplus)
 • Żółw grecki (Testudo hermanni)
 • Ambystoma meksykańska (Ambystoma mexicanum)
 • Nierozłączka czarnogłowa (Agapornis personatus)


Kto musi zarejestrować zwierzę?

Obowiązek dotyczy osób, które posiadają żywe zwierzęta – płazy, gady, ptaki lub ssaki - z gatunków wymienionych w aneksach A i B rozporządzenia Rady nr 338/97. Rejestracji dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt. Gatunki wskazane w rozporządzeniu to w przypadku grupy A – te najbardziej zagrożone wyginięciem, a grupy B – te, którym bez właściwiej kontroli może grozić wyginięcie.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru NIE DOTYCZY: 

 • ogrodów zoologicznych,
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów,
 • podmiotów czasowo przetrzymujących zwierząt celem ich leczenia i rehabilitacji.

Jak zgłosić zwierzę do rejestru?

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w Starostwie Powiatowym w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie zwierzęcia lub sprowadzenia go do Polski. Dokument jest do pobrania w starostwa oraz na naszej stronie - TUTAJ.
Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 26 zł i  kopię dokumentu potwierdzającą legalność pochodzenia zwierzęcia. 

Co ważne, w przypadku śmierci bądź przekazania zwierzęcia należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie. Dokonanie zmiany danych zawartych w rejestrze zwierząt (np. liczby wpisanych zwierząt) lub wykreślenie z rejestru zwierząt nie podlega opłacie skarbowej.

Należy także pamiętać, że zgodnie z art. 127 pkt 3 oraz 129 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie nie zgłasza zwierząt egzotycznych do rejestru, popełnia wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny

/Anna Ciesielska/