Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 15 marca 2023 11:46

Dziś Światowy Dzień Praw Konsumenta czyli święto każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy przecież konsumentami. Codziennie zawieramy mniejsze lub większe umowy zakupu. Warto więc znać swoje prawa. Przy tej okazji przypominamy, że w naszym powiecie działa Powiatowy Rzecznik  Konsumentów, z pomocy którego mieszkańcy mogą korzystać bezpłatnie. Szczegóły poniżej. 

Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenckich mieszkańców. Rzecznik, po zapoznaniu się ze sprawą, analizuje stan faktyczny i prawny, a następnie, w przypadku stwierdzenia podstaw, podejmuje interwencję.
Z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starachowicach mogą skorzystać mieszkańcy powiatu starachowickiego (tylko osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową).
Nie prowadzimy zapisów na konkretne godziny, ale prosimy konsumentów o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub  e-mailowy  w celu omówienia spotkania. 
Na wizytę u rzecznika trzeba zabrać ze sobą wszystkie dokumenty związane ze zgłaszanym problemem. W sprawach prostych, niewymagających analizy dokumentów porady świadczone są również telefonicznie. 
W przypadku konieczności wystąpienia przez Rzecznika do przedsiębiorcy, należy wypełnić protokół przyjęcia skargi konsumenckiej oraz zgodę RODO, które są dostępne jest w biurze Rzecznika. 
Można uzyskać je również drogą e – mailową, ale - uwaga! - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i przeanalizowaniu sprawy. Nie każda wymaga bowiem wystąpienia Rzecznika. Zarówno protokół skargi konsumenckiej, jak i zgoda RODO, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem konsumenta. Należy je złożyć wraz z kserokopią dokumentów niezbędnych do sprawy. Można to zrobić osobiście, w siedzibie rzecznika (pokój 212), lub wysłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Starachowicach  z dopiskiem Powiatowy Rzecznik konsumentów.

Przypominamy, że Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów przyjmuje w pokoju 212 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
Dostępny jest także pod numerem tel. 41 276 09 30 oraz adresem e – mail- [email protected]
Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 


Dane teleadresowe powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w kraju można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl
 

/Anna Ciesielska/