Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 6 kwietnia 2023 09:12

Ponad 4,5 mln zł trafi w tym roku do naszego powiatu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To pieniądze na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,  tym również działalność warsztatów terapii zajęciowej. Rada Powiatu w Starachowicach zdecydowała jak podzieli fundusze. 

Co roku do powiatów trafiają środki z PFRON-u na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W tym roku będzie to kwota 4 592 353 zł, jak zdecydował Zarząd PFRON w Warszawie. 
Gros środków, bo aż 3 827 353 zł przeznaczone zostanie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym również dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Przypomnijmy, że na terenie naszego powiatu działają dwie takie placówki: przy parafii rzymsko – katolickiej p.w. Św. Judy Tadeusza w  Starachowicach oraz przy parafii rzymsko – katolickiej w Kałkowie – Godowie, do których trafi w tym roku ponad 2 mln 700 tys. zł czyli o ponad 564 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym (2 215 680 zł – to środki algorytmowe, a 564 854,20 zł – to dodatkowe środki z puli przewidzianej na bieżącą realizację zadań). 
Pozostałe pieniądze z tej puli przeznaczone zostaną na dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w zakresie:

  • turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - 285 tys. zł 
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 454 245,80 zł
  • likwidacji barier  architektonicznych, w  komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 250 tys. zł
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 36 tys. zł
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości prawnej – 21 573 zł. 

Na rehabilitację zawodową czyli dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, bądź w formie spółdzielni i refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracę – powiat zamierza przeznaczyć w tym roku 720 tys. zł. 
Pozostałe 45 tys. zł posłuży na sfinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych na zlecenie samorządu przez organizacje pozarządowe. 
Proponowany podział środków zyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach i został przyjęty przez Radę Powiatu w Starachowicach na sesji, która odbyła się 30 marca br. 
Uwaga! Ze wsparcia będą mogli skorzystać wyłącznie mieszkańcy naszego powiatu.