Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 5 maja 2023 08:34

To już pewne! Firma TRAKCJA S.A.z Warszawy zajmie się budową wiaduktu w Starachowicach, a nadzorować inwestycję będzie Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT z Chmielnika. Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zatwierdził wyniki przetargu na „Poprawę warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”.

Firma TRAKCJA S.A. z Warszawy, która zajmie się wykonaniem  zaproponowała kwotę 70 045 086,31 zł, a Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT z Chmielnika, odpowiedzialne za nadzór złożyło ofertę na kwotę 936 030 zł.
Żaden z pozostałych oferentów w wymaganym terminie  nie złożył odwołania od tej decyzji, a to oznacza że można będzie podpisać umowy z wyłonionymi firmami. Nastąpi to już niebawem, w połowie tego miesiąca. 
Na wykonanie prac wykonawca będzie miał maksymalnie 21 miesięcy od chwili podpisania umowy. Trzeba jednak pamięć, że wiadukt jest tylko częścią, wprawdzie największą, lecz nie jedyną tego zadania. W ramach inwestycji powstanie także parking na terenie SSE i układ odwodnienia deszczowego w Starachowicach Zachodnich.
Przypominamy, że inwestycja będzie finansowana w ramach V edycji Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", ze środków dedykowanych rozwojowi stref przemysłowych. Powiat pozyskał na nią rekordowo duże dofinansowanie, w wysokości 100 mln zł. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie dobra współpraca Powiatu, Miasta oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. 
Ogromne podziękowania zarówno dla Rządu RP, jak i wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie.