Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 25 maja 2023 14:09

Za nami pierwsze ćwiczenie proobronne dla mieszkańców powiatu zorganizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy Rezerwa w Starachowicach, 103 Batalionem Lekkiej Piechoty w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojskowym Centrum Rekrutacji w Kielcach i ZDZ w Starachowicach. Ci, którzy przyszli, mieli okazję zapoznać się z bronią, sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, zmysł taktyczny i wiedzę z zakresu medycyny pola walki. 

Były to pierwsze tego rodzaju, w pełni bezpłatne i dobrowolne zajęcia z zakresu obronności i podstaw strzelectwa, prowadzone przez instruktorów Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Rezerwa w Starachowicach. Szkolenie odbywało się na terenie II LO w Starachowicach. Część zajęć, związanych z rzutem granatem, obsługą sprzętu saperskiego, medycyną pola walki czy elementów taktyk, bezpośrednio na boisku, przy specjalnie zaaranżowanych stanowiskach, a pozostałe związane z obsługą broni i ze strzelaniem - w budynku dawnej strzelnicy. Ci, którzy przyszli mogli pod okiem fachowców nauczyć się posługiwania bronią, poznać elementy taktyki i techniki interwencji oraz patrolowania i konwojowania.

Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak strzelnica, zarówno ta tradycyjna, gdzie można było postrzelać z KBKS – u,

jak i wirtualna, gdzie można było się było sprawdzić w różnych rodzajach broni.

– Dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas, by przygotować się do działań obronnych na wypadek, gdyby okazały się one niezbędne – mówił starosta Piotr Ambroszczyk –główny pomysłodawca szkolenia.

W zajęciach brał również udział członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek, który podkreślał, że są one jednym z elementów cyklu promującego celowość zwiększania sprawności w zakresie obronności kraju.

- Dziś nie ma już obowiązku służby wojskowej, ale być może tego rodzaju zajęcia zmotywują niektórych do poprawienia swojej sprawności fizycznej oraz umiejętności obronnych – mówił J. Materek.

Podczas szkolenia  można było również zobaczyć  pokaz tresury psa i prezentacje broni w wykonaniu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Rezerwa w Starachowicach pod kierownictwem Mirosława Siedlaka oraz wystawę wyposażenia partyzanckiego z Izby Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego w Brodach w 80. rocznicę powstania Zgrupowań Ponury – Nurt. Większość z eksponatów pochodziła ze zbiorów Grzegorza Bernaciaka. Nie mogło także zabraknąć tradycyjnej wojskowej grochówki.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim partnerom i uczestnikom. Gorące podziękowania należą się również dyrekcji II LO w Starachowicach za udzieloną gościnę, w szczególności wicedyrektorowi Norbertowi Kutyle za jego osobiste zaangażowanie.

/Anna Ciesielska/