Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 31 maja 2023 15:15

Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Raport o stanie Powiatu Starachowickiego za rok 2022. Będzie on przedmiotem debaty  na  sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 22 czerwca br. 

Dokument stanowi podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w poprzednim roku. Obejmuje m.in. realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. To ponad 130 stron, z których można dowiedzieć się, czym zajmowały się władze i nadzorowane przez nie instytucje.
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, w debacie nad raportem głos mogą zabrać także mieszkańcy powiatu, maksymalnie 15. Ustawodawca przyznał takie prawo przedstawicielom lokalnej społeczności, warunkując je jednak złożeniem wcześniej pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenie takie musi być poparte podpisami mieszkańców, co najmniej 150 osób i trafić do przewodniczącej Rady Powiatu najpóźniej do dnia 21 czerwca 2023 r. 
Osoby zainteresowane mogą składać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. dr Władysława  Borkowskiego 4, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 w Punkcie informacyjnym (parter) starostwa. 
Po zakończeniu debaty nad Raportem, odbędzie się głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 


Raport o stanie Powiatu Starachowickiego za rok 2022 oraz zgłoszenie do udziału w debacie znajdą Państwo TUTAJ.