Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 1 czerwca 2023 09:14

5 czerwca br. nastąpi protokolarne przekazanie placu budowy firmie TRAKCJA S.A, która zajmie się budową  wiaduktu w Starachowicach.

Zarząd Dróg Powiatowych zaopiniował już pozytywnie i przekazał do zatwierdzenia 2 projekty tymczasowej organizacji ruchu. Pierwszy dotyczy wyburzeń budynku przy ul Hutniczej 13, a drugi wycinki drzew przy ul. Kanałowej. Oba projekty nie wprowadzają ograniczeń w ruchu samochodowym, natomiast ruch pieszy w sąsiedztwie budynku przy ul. Hutniczej będzie przekierowany na chodnik po stronie wschodniej ronda i wzdłuż ulicy Hutniczej do ul. Radomskiej.
Zakres inwestycji obejmuje budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 25 wraz z dojazdami, ścieżką rowerową i chodnikiem dla pieszych; przebudowę ronda im. księdza Jerzego Popiełuszki, a także rozbudowę i przebudowę szeregu ulic, a nawet skrzyżowań na wlotach i wylotach do nowego wiaduktu.
Kompleksowo przebudowane zostaną też sieci: gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna w Starachowicach Zachodnich. Powstaną tutaj podziemne zbiorniki retencyjne, które będą mieć za zadanie przejmować nadmiar wód opadowych z tej części miasta, zapobiegając podtopieniom. Powstanie też ogólnodostępny parking na 57 miejsc postojowych wraz ze stacją ładowania samochodów elektrycznych na terenie SSE Starachowice.
Przypominamy, że inwestycja finansowana jest  w ramach V edycji Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", ze środków dedykowanych rozwojowi stref przemysłowych.