Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 1 czerwca 2023 10:48

Dzisiaj Dzień Dziecka. W świecie pełnym możliwości i szybkich zmian, coraz więcej rodziców zastanawia się, jak wychować dziecko, które poradzi sobie w życiu zawodowym i osobistym. Przedsiębiorczość to cecha, która może znacznie ułatwić funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.  Jak więc wychować przedsiębiorcze dziecko? W jakie kompetencje warto je wyposażyć? Sprawdźcie co radzą specjaliści z programu Bankowcy dla Edukacji.

Jak pisze dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK, przedsiębiorczość to

„zespół cech osobowych, takich jak: aktywność (proaktywność), zapał do pracy, inicjatywa, kreatywność, zdolność do koncentracji (na sprawach najważniejszych), pewność siebie, optymizm i wiara we własne siły, samodyscyplina, uczciwość, skłonność do wyważonego ryzyka oraz brania odpowiedzialności (także finansowej) za siebie i innych, a także posiadana intuicja i umiejętności (..).pozwalają nie tylko dobrze prowadzić przedsiębiorstwo,(…), ale także na aktywne uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym (w tym także życiu rodzinnym), co daje dużo satysfakcji i zadowolenia, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.”

Dlatego warto już od najmłodszych lat zadbać o budowanie ich u dzieci oraz wypracować umiejętności, które pomogą im funkcjonować w dzisiejszym świecie. 

Przedsiębiorczość – cechy i umiejętności

Kreatywność to jedna z kluczowych cech osób przedsiębiorczych. Warto nauczyć dziecko, jak podejść do problemów z innej perspektywy, poszukiwać nowych rozwiązań i wykorzystywać dostępne narzędzia w sposób oryginalny. Można to robić poprzez wspólne rozwiązywanie zagadek, twórcze zabawy czy zachęcanie do eksperymentowania. 
Zarządzanie czasem to umiejętność, która przydaje się nie tylko przedsiębiorcom, ale każdemu człowiekowi. Nauka planowania, wyznaczania celów i priorytetów to fundamenty, na których będzie mogło oprzeć się przyszłe życie zawodowe dziecka. Pomocne w tym mogą być wspólne planowanie dnia, wyznaczanie harmonogramu zajęć czy nauka wykorzystywania kalendarzy i list zadań.
Umiejętność komunikacji to kolejny istotny element w wychowaniu przedsiębiorczego dziecka. Należy nauczyć je, jak skutecznie wyrażać swoje myśli, słuchać innych i prowadzić negocjacje. Zachęcajmy dzieci do wyrażania swoich opinii, uczmy uczciwości i asertywności. 
Współpraca to ważna umiejętność, która pozwala osiągnąć lepsze rezultaty i tworzyć wartościowe relacje. Uczyńmy współpracę częścią życia codziennego, angażując dziecko w domowe obowiązki czy spotkania z rówieśnikami.
Pokażmy dzieciom, że zarabianie na własne potrzeby jest ważne. Może to obejmować drobne prace domowe za wynagrodzenie, sezonowe prace, czy praktyki zawodowe w przyszłości. 
Bądźmy również dobrym przykładem dla dzieci. Nasze własne nawyki finansowe i podejście do zarządzania pieniędzmi są najlepszym nauczycielem. Dbajmy o to, by oszczędzać, inwestować i wydawać pieniądze mądrze. Pokażmy dziecku, że podejmujemy przemyślane decyzje finansowe oraz radzimy sobie z niespodziewanymi wydatkami. Wspierajmy swoje dzieci w procesie uczenia się, dając im możliwość popełniania błędów i wyciągania z nich wniosków.

Umiejętność zarządzania finansami

Jedną z kluczowych umiejętności osób przedsiębiorczych jest zarządzanie finansami. Proces nauki warto zacząć już od najmłodszych lat. Wprowadzenie odpowiednich nawyków i umiejętności pozwoli dziecku na lepsze radzenie sobie z finansami w przyszłości. Przykładem może być regularne kieszonkowe. Jest ono  doskonałym sposobem, aby dzieci nauczyły się planowania wydatków i oszczędzania. Ustalmy z dzieckiem wysokość kieszonkowego i omówmy, na co może je wydawać.
Zachęcajmy dzieci do oszczędzania na konkretne cele, takie jak zakup zabawki czy gry. Pomóżmy im wyznaczyć plan oszczędzania i nauczmy, jak śledzić postępy. Tworzenie prostego budżetu, uwzględniając dochody (kieszonkowe, dodatkowe zarobki) oraz wydatki, pozwoli na naukę kontrolowania wydatków i dostosowywania budżetu do zmieniających się potrzeb.
Janusz Korczak – pisarz i pedagog – już 100 lat temu wyznawał zasadę, że „dzieci jak najwcześniej powinny poznać wartość pieniędzy, dobre i złe strony ich posiadania”. Jego książka pt.: „Bankructwo małego Dżeka” stała się inspiracją do stworzenia projektu „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”, który jest odpowiedzią na problem zbyt niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków. Główne cele projektu to  wskazanie roli edukacji, promocja szerokiego rozumienia pojęcia „przedsiębiorczość” oraz podkreślenie roli świadomego społeczeństwa w rozwoju gospodarczym Polski. 

Więcej informacji: https://przedsiebiorczydzek.pl/

***


Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.


Zapraszamy na stronę http://www.bde.wib.org.pl