Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 12 czerwca 2023 09:17

Masz nowe buty, które zepsuły się po zaledwie kilku dniach noszenia? Zamówiłeś telefon i dostarczyli ci uszkodzony, a przedsiębiorca nie chce uznać reklamacji? Biuro podróży proponuje ci umowę, która ma niedozwolone zapisy? Warto znać swoje prawa! Sprawdź, co się zmieniło w dotychczasowych przepisach z zakresu ochrony konsumentów. 

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe przepisy z zakresu ochrony konsumentów. Wynikają one z implementacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej i mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów oraz dopasowanie przepisów do dynamicznie rozwijającego się rynku towarów i usług jak również świata cyfrowego. 

Zamiast rękojmi - niezgodność towaru z umową 

Zmieniło się m.in. nazewnictwo i podstawa prawna (odpowiedzialności sprzedawcy). 
Wprowadzona niezgodność towaru z umową zastąpiła rękojmie w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami. 

Do towarów kupionych przed 1 stycznia 2023r. sprzedawca odpowiada za wady towarów
z tytułu rękojmi (Kodeks Cywilny). Konsument może również dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji, o ile została udzielona.
Od dnia 1 stycznia 2023r. sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową opisanej w ustawie o prawach konsumenta (art.43 ust.1 ustawy). Konsument może skorzystać też dodatkowo z gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Regulacje dotyczące gwarancji pozostały w Kodeksie cywilnym jak również przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji w zakresie umów, których stroną nie jest konsument.
Wprowadzono też regulacje dotyczące dostarczania treści cyfrowych i usług cyfrowych. Towary z elementami cyfrowymi, treści i usługi cyfrowe można reklamować tak jak inne towary. 

Reklamowanie towaru niezgodnego z umową 

Konsument może reklamować dziś towar z powołaniem się na jego niezgodność z umową i żądać jego naprawy lub wymiany, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy (uprawnienia konsumenta). Nie może natomiast odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. 

Terminy 

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania (przedsiębiorca jest obowiązany w tym terminie udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta ).
Nowe przepisy wydłużyły okres domniemania, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia. 


Zakupy na odległość

Zwiększyła się ochrona konsumentów dokonujących zakupów na odległość (np. Internet) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (dla kupujących na pokazach i wycieczkach).
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.  
Jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu albo wycieczki, termin na odstąpienie od umowy wynosi 30 dni. 
Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca nie może przyjąć płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w przypadku jej zawarcia podczas wycieczki, nieumówionej wizyty przedsiębiorcy lub pokazu chyba, że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. 
Wprowadzono też zakaz zawierania umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Przepisu nie stosuje się do umów zawieranych podczas pokazów organizowanych w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na wyraźne jego zaproszenia. 

Obniżka ceny 

Ważną zmianą jest informowanie o obniżce ceny. Podczas wyprzedaży czy promocji od 1 stycznia br. sprzedawca ma obowiązek podawać najniższą cenę z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Taka informacja ułatwia porównanie cen i sprawdzenie czy obniżka jest dla konsumenta korzystna. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką musi być czytelna i jasno opisana. 

W przypadku pytań czy wątpliwości można skontaktować się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Starachowicach. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
Anna Kłusek
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. dr Wł. Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
II p. pok. 212
Tel. 41 276 09 30