Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 20 czerwca 2023 15:04

Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się 20 czerwca 2023 r. budowa wiaduktu w Starachowicach, a wraz z nim szeregu innych zadań, poprawiających warunki obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. Inwestycja realizowana jest przez Powiat Starachowicki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych.

Wśród gości obecni byli posłowie na Sejm: Agata Wojtyszek i Krzysztof Lipiec, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, prezydent Starachowic Marek Materek, Robert Książka, reprezentujący Bank Gospodarstwa Krajowego, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Beata Stąpor, radni powiatu i miasta, a także młodzi mieszkańcy. Ze strony wykonawcy pierwsze łopaty wbili: Piotr Mechecki – członek Zarządu spółki TRAKCJA S.A. oraz Jakub Pierożak – dyrektor kontraktu, a ze strony inwestora – starosta Piotr Ambroszczyk wraz z wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim oraz członkami Zarządu Powiatu: Jerzym Materkiem i Stanisławem Wojtanem. Rozpoczęcie inwestycji nadzorował z ramienia inspektora – firmy Projekt Prosta z Chmielnika - Paweł Litwiński.

Fot. L. Kowalski
Fot. L. Kowalski
Fot. M. Sikora​​​​​

- Bardzo się cieszę, że to mnie i kierowanemu przeze mnie Zarządowi Powiatu przyszło rozpocząć tę  inwestycję. Miejmy nadzieję, że w przeciągu 20 miesięcy zostanie ona zakończona, a mieszkańcy będą mogli korzystać z dobrodziejstwa tego wiaduktu – mówił podczas symbolicznego rozpoczęcia inwestycji starosta Piotr Ambroszczyk, raz jeszcze dziękując wszystkim zaangażowanym, począwszy od premiera RP, przez parlamentarzystów, a skończywszy na partnerach podpisanego rok temu trójporozumienia między Powiatem, Miastem, a Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice

- Wspólnie mogliśmy sprężyć muskuły, pozyskać środki z Polskiego Ładu, a teraz rozpocząć tę inwestycję – przypomniał starosta.

 

A nastąpiło to blisko miesiąc po podpisaniu umowy z firmą Trakcja S.A na realizację zadania pn. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach” Umowa opiewa na ponad 70 mln zł, z czego 98 proc. pokryje dofinansowanie z V edycji Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych.

Inwestycja w szczegółach

Zakres inwestycji obejmuje budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 25 wraz z dojazdami, ścieżką rowerową i chodnikiem dla pieszych; przebudowę ronda im. księdza Jerzego Popiełuszki, a także rozbudowę i przebudowę szeregu ulic, a nawet skrzyżowań na wlotach i wylotach do nowego wiaduktu.

Kompleksowo przebudowane zostaną też sieci: gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna w Starachowicach Zachodnich. Powstaną tutaj podziemne zbiorniki retencyjne, które będą mieć za zadanie przejmować nadmiar wód opadowych z tej części miasta, zapobiegając podtopieniom. Powstanie też ogólnodostępny parking na 57 miejsc postojowych wraz ze stacją ładowania samochodów elektrycznych na terenie SSE Starachowice.

Największą jednak częścią zadania będzie wiadukt, zaprojektowany w konstrukcji stalowo - łukowej z iluminacją świetlną. Jego rozpiętość będzie wynosić ok. 67 m, a długość -samej tylko części mostowej - 350 m (razem z drogami dojazdowymi będzie to 1800 m). Szerokość jezdni planowana jest na 7m, podczas gdy na dojazdach wahać się będzie od 4,5 m do 10,5 m. Budowa obiektu wymagać będzie wyburzenia kilku budynków, w tym dwóch mieszkalnych, wspomnianej przebudowy ronda Jerzego Popiełuszki, a także modernizacji ulic: Wielkopiecowej i Kanałowej. Powstanie też nowy przebieg ul. Hutniczej i droga dojazdowa do budynku dawnego Archiwum Państwowego wraz z placem do zwracania, miejscami postojowymi i drogą manewrową.

Rozbudowana w ten sposób droga powiatowa posiadać będzie parametry drogi klasy Z i kategorii ruchu KR 3. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią także pełną obsługę pieszych i rowerzystów.

 

Co dalej?

Zgodnie z zaakceptowanym przez ZDP w Starachowicach harmonogramem rzeczowo-finansowym, roboty budowlane rozpoczną się od prac przygotowawczych tj. geodezyjnego wytyczenia terenu budowy, wycinki drzew kolidujących z obiektem przy ul. Kanałowej oraz przewidzianą rozbiórką budynku przy ul. Hutniczej 13 wraz garażami i budynkami gospodarczymi.

Na początku lipca br. rozpoczną się prace ziemne, polegające na usunięciu kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz wykonaniu nowych odcinków sieci, a wraz z nimi prace polegające na wykonaniu nowego przebiegu ul. Hutniczej. O szczegółach będziemy informować.

/Anna Ciesielska/