Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 23 czerwca 2023 13:32

Wymiana zasobów, wspólne badania i publikacje. Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach nawiązał współpracę  w obszarze naukowo-dydaktycznym z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wspólnie chcą przygotowywać projekty, ubiegać się o ich dofinansowanie i publikować wyniki prac naukowych.

Obie strony zobowiązały się m.in. do prowadzenia wspólnych badań naukowych w Laboratorium Posturologii w Collegium Medicum UJK i pracowniach Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej  w Starachowicach.
Osobą odpowiedzialną za projekt z ramienia UJK w Kielcach  jest dr hab. Jacek Wilczyński - obecnie profesor w Collegium Medicum UJK w Kielcach, który kieruje Zakładem Posturologii. Jego pracownia prowadzi szeroko zakrojone badania naukowe dotyczące postawy ciała człowieka oraz diagnostyki i leczenia wad postawy, a on sam - jako nauczyciel akademicki – wykłada takie przedmioty jak kinezjologia, fizjoterapia ogólna, diagnostyka wad postaw, reedukacja posturalna, co doskonale wpisuje się w działalność prowadzonego przez Powiat Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach. Nasza placówka zajmuje się bowiem szeroko rozumianą profilaktyką i korygowaniem wad postawy ciała, promuje zdrowy  i aktywny tryb życia. Prowadzi także na szeroką skalę przesiewowe badania postawy ciała, aby wykrywać wady postawy, korygować i kompensować je, propagować zdrowy i aktywny tryb życia, szerzyć wiedzę o zagrożeniach rozwojowych dzieci i młodzieży wśród wszystkich odpowiedzialnych za ich kształcenie.