Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 28 czerwca 2023 07:30

4 szkoły, tysiące uczniów, 254 wyjazdy i ponad 6300 godzin dodatkowych zajęć – tak w dużym skrócie przedstawia się projekt „Dziś uczeń jutro student”, jaki będzie realizowany przez nasz Powiat przez najbliższe 4 lata w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 8 Działanie 08.03 Wysoka Jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej. Jego liderem jest Politechnika Świętokrzyska, a partnerami Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 12 powiatów województwa świętokrzyskiego, w tym również Powiat Starachowicki, czego dowodzi umowa podpisana 27 czerwca br. z władzami uczelni. 

Z ramienia Powiatu umowę podpisali: starosta Piotr Ambroszczyk, wicestarosta Dariusz Dąbrowski i Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka. W imieniu Politechniki Świętokrzyskiej sygnował ją rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, a ze strony Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego – prof. dr hab. Stanisław Głuszek.  

Podpisanie dokumentu poprzedziła ponad półroczna praca partnerów oraz lidera. Każdy z powiatów opracował diagnozę potrzeb i oczekiwań edukacyjnych młodych ludzi, którzy docelowo mogą być objęci przedmiotowym projektem. W efekcie końcowym otrzymaliśmy projekt, który ma być nowatorskim rozwiązaniem, przygotowującym młodzież szkół ponadpodstawowych do kontynuowania edukacji na kierunkach inżynieryjnych i matematyczno-przyrodniczych w uczelniach wyższych. Wezmą w nim udział uczniowie czterech naszych szkół - I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołów Szkół Zawodowych nr 1 i 2 w Starachowicach.
W ramach projektu wykładowcy kieleckich uczelni będą prowadzić zajęcia praktyczne (laboratoria, warsztaty, seminaria) z nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, co ma się przyczynić do rozbudzenia zainteresowań tymi dziedzinami, a w konsekwencji wzrostu liczby studentów kierunków matematyczno – przyrodniczych w naszym regionie. Uzupełnieniem zajęć będzie doradztwo zawodowe i edukacyjne. Uczniowie będą mogli też wzmocnić swoje kompetencje społeczne poprzez udział w szkoleniach z autoprezentacji czy technik uczenia się. Niewątpliwa atrakcją będzie też konkurs o platynowy indeks Politechniki Świętokrzyskiej czy międzyszkolna liga przedmiotowa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. W planie jest także kształcenie w plenerze i mnóstwo wyjazdowych plenerów. A wszystko to całkowicie bezpłatnie dla uczestników. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu czyli przez najbliższe cztery lata, tj. począwszy od września 2023 roku do 30 czerwca 2027 r.
Z punktu widzenia projektów miękkich będzie to pierwsze tak duże przedsięwzięcie w naszym regionie. Projekt opiewa na ponad 50 mln zł, z czego na realizację zajęć w naszym powiecie przeznaczona ma zostać kwota ponad 1mln 700 tys. zł. Powiat wniesie wkład rzeczowy w postaci udostępnionych sal i finansowy –pokrywając koszty opieki nad uczniami.